กรมทางหลวงชนบท เปิดเวทีประชุมกลุ่มย่อย “ถนนสวนส้ม”

กรมทางหลวงชนบท จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (การประชุมกลุ่มย่อย) โครงการสำรวจออกแบบถนนสาย สค.2037 (ถนนสวนส้ม) นำเสนอรูปแบบการพัฒนาโครงการเบื้องต้น แก่หน่วยงาน-ปชช. ผู้มีส่วนได้เสีย

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 17 ก.ย. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร กรมทางหลวงชนบท จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (การประชุมกลุ่มย่อย) โครงการสำรวจออกแบบ ถนนสาย สค.2037 แยก ทล.35 – บ้านบางยาง (ถนนสวนส้ม) อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร เพื่อนำเสนอความสำคัญและความเป็นมาของโครงการ แนวทางและรูปแบบการพัฒนาโครงการเบื้องต้น ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง โดยการประชุมในภาคเช้า มีผู้นำท้องที่ ผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชนจากตำบลบางกระเจ้า ท่าทราย และบ้านเกาะ เข้าร่วมการประชุม

สำหรับแนวเส้นทางโครงการฯ มีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณ ถ.พระราม 2 กม.35+200 จากนั้นแนวถนนด้านซ้ายจะเลียบคลองคันพนัง และไปสิ้นสุดโครงการบริเวณคลองดำเนินสะดวก (เชิงสะพานดำเนินสะดวก 2) ระยะทางรวมประมาณ 12.808 กิโลเมตร มีจุดตัดหรือทางแยกสำคัญ 4 จุด ได้แก่ จุดเริ่มต้นโครงการ ตัดกับ ถ.พระราม 2, ทางเข้านิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร กม.1+400, ทางแยกตัดกับทางหลวงชนบทสาย สค.2013 (บ้านเกาะ) ประมาณ กม.5+000 และทางแยกตัดกับทางหลวงชนบทสาย สค.3011 (บ้านแพ้ว – กระทุ่มแบน) ประมาณ กม.12+100

โดยรูปแบบของถนนโครงการเบื้องต้น ช่วงจุดเริ่มต้นโครงการ ถึง กม.0+300 มีขนาด 4 ช่องจราจร เกาะกลางแบบยกและมีทางเท้าทั้งสองข้างทาง เขตทางกว้างประมาณ 30 เมตร จากนั้นถนนโครงการช่วง กม.0+300 ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ กม.12+808 มีขนาด 4 ช่องจราจร เกาะกลางแบบแบริเออร์ ไม่มีทางเท้า เขตทางกว้างประมาณ 22 เมตร พื้นที่ถนนของโครงการส่วนใหญ่อยู่เขตของชลประทาน แต่ช่วงจุดเริ่มต้นโครงการ 300 เมตรแรกเป็นที่ดินเอกชน และบริเวณที่เป็นจุดตัดทางแยกสำคัญต้องมีการเวนคืนที่ดินเพิ่มเติม รวมทั้งมีการออกแบบก่อสร้างสะพานข้ามคลองปากบ่อใหญ่ด้วย

ในส่วนช่วงเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม ส่วนใหญ่ได้สอบถามประเด็นการเวนคืนที่ดินตามจุดต่าง ๆ รวมถึงเสนอแนะให้สร้างสะพานลอยคนข้ามบริเวณ ร.ร.บ้านอ้อมโรงหีบ และกำหนดจุดกลับรถเพิ่มเติม ทั้งนี้ กรมทางหลวงชนบท จะนำข้อมูลที่ได้รับไปปรับปรุงแก้ไขรูปแบบถนนและรูปแบบจุดตัดทางแยกของโครงการ พร้อมทั้งประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและกำหนดมาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อม ก่อนที่จะจัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 3 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) ในช่วงเดือน พ.ย. 2563 ต่อไป

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *