“รมช.แรงงาน” ลงพื้นที่สมุทรสาคร ชูยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน

“นฤมล ภิญโญสินวัฒน์” รมช.แรงงาน ลงพื้นที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร มอบหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ – หนังสือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร การันตีความสามารถ รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 21 ก.ย. ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร หมู่ 1 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ศ.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร, น.ส.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ส.ส. สมุทรสาคร เขต 3 น.ส.อำพันธ์ ธุววิทย์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายชาคริตย์ เดชา รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ผู้แทนสถานประกอบการเข้าร่วมงาน

โดย ศ.นฤมล เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบกิจการดีเด่น คัดเลือกโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 8 แห่ง มอบป้าย “มุมนมแม่” ให้แก่สถานประกอบกิจการ จำนวน 6 แห่ง รวมทั้งมอบหนังสือผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 13 คน และมอบหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 แก่พนักงานบริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) จำนวน 19 คน

จากนั้นเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการการฝึกอบรม Automation, กิจกรรมสาธิตและแสดงผลิตภัณฑ์กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน ของกลุ่มผ้ามัดย้อมบ้านโคกขาม, กิจกรรมการปักผ้าสไบมอญ, กิจกรรมการสานกระเป๋าหรือตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก, กิจกรรมสาธิตการจัด “มุมนมแม่” ในสถานประกอบกิจการ และการให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนผู้มาร่วมงาน

ศ.นฤมล เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงาน เพื่อยกระดับจากกระทรวงด้านสังคมสู่กระทรวงด้านเศรษฐกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวจึงให้ความสำคัญของการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อรับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ซึ่งเป็นนโยบายการพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้แนวคิด “สร้าง ยก ให้ รวมไทยสร้างชาติ”

วันนี้มีโอกาสมามอบหนังสือให้แก่ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และมอบหนังสือให้แก่ผู้ผ่านการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ซึ่งผู้ประกอบอาชีพด้านช่างไฟฟ้าต้องเป็นผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถแล้วเท่านั้น จึงจะสามารถทำงานด้านนี้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย จึงขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองดังกล่าว  เป็นหลักฐานการันตีให้กับแรงงานไทยว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะฝีมือได้มาตรฐาน สร้างความมั่นใจแก่ผู้รับบริการว่าจะได้รับบริการที่ดีเหมาะสมกับค่าจ้างที่ต้องจ่ายไป

ทั้งนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติอีกหลายสาขา เช่น ช่างเชื่อม ช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ซึ่งผู้ประกอบอาชีพช่างที่กล่าวมานี้ ต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับช่างไฟฟ้าด้วย เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้รับบริการและสาธารณะ ว่ามีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงผู้ประกอบชีพช่างได้รับการคุ้มครอง มีความเป็นธรรม รับค่าจ้างอย่างเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ อีกทั้งทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในความปลอดภัยต่อสาธารณะร่วมกัน

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *