จิตอาสาสมุทรสาคร ปรับปรุงภูมิทัศน์ รพ.กระทุ่มแบน เนื่องในโอกาส “วันมหิดล”

ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ รพ.กระทุ่มแบน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 24 กันยายน 2563 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงพยาบาล/สถานพยาบาล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (วันมหิดล) ณ อาคารผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน 10 ชั้น โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยมี นายเอกพร จุ้ยสำราญ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร นายบรรพต จันทรวงศ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน แพทย์หญิงอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน รวมถึงข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม

เริ่มต้นประธานในพิธีถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และถวายความเคารพและเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียบนแพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จากนั้น ประธานในพิธีพร้อมผู้เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” พร้อมกัน 3 ครั้ง ก่อนที่จะร่วมกันทำความสะอาดภายในอาคารผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน 10 ชั้น และบริเวณโดยรอบ รพ.กระทุ่มแบน

สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ ในครั้งนี้ เนื่องด้วยวันที่ 24 กันยายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ขนานนามวันอันเป็นที่ระลึกสําคัญนี้ว่า “วันมหิดล” เพื่อเป็นการถวายสักการะ และแสดงกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน 

เพราะพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบําเพ็ญแก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุขของประเทศไทยตลอดระยะเวลา 12 ปีนั้น ได้เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ และพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นการวางรากฐานแก่ การแพทย์ และการสาธารณสุขให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศในกาลต่อมา

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *