“เหล่ากาชาดสมุทรสาคร” นำเรือกาชาด “รักษนาวา” ให้บริการประชาชนวัดท่ากระบือ

ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เปิดโครงการเรือกาชาด “รักษนาวา” เฉลิมพระเกียรติฯ ออกให้บริการประชาชนที่วัดท่ากระบือ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 23 ก.ย. ที่ท่าน้ำวัดท่ากระบือ ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร พลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการเรือกาชาดจังหวัดสมุทรสาคร (รักษนาวา) เฉลิมพระเกียรติสภานายิกาสภากาชาดไทย ประจำปี 2563 โดยมี นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร, นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร, นายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน

พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน และ กศน.อำเภอกระทุ่มแบน ร่วมกันนำเรือรักษนาวา มาตั้งจุดให้บริการประชาชนในพื้นที่วัดท่ากระบือ ทั้งการตรวจสุขภาพ คัดกรองโรค บริการตัดผมชาย และบริการนวดแผนไทย อีกทั้งเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร มอบข้าวกล่องให้กับผู้ที่มาเข้ารับบริการด้วย โดยมีประชาชนผู้สนใจทยอยมาเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก

สำหรับเรือกาชาดสมุทรสาคร เป็นเรือลำที่ 2 ของสภากาชาดไทย ที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามชื่อเรือว่า “รักษนาวา”  จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เมื่อปี พ.ศ. 2559 โดยออกหน่วยบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทางน้ำให้ความรู้เรื่องสุขศึกษา การป้องกันโรค การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะการให้ความรู้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 การสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส การตรวจรักษาโรคในเบื้องต้น การส่งตัวกรณีต้องรักษาต่อเนื่อง พร้อมอบเครื่องอุปโภคบริโภค โดยให้บริการกับในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น

และเนื่องด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2499 จวบจนปัจจุบันเป็นเวลา 64 ปี ใต้ร่มพระบารมีที่สภากาชาดไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากองค์สภานายิกสภากาชาดไทย ในการประกอบพระราชกรณียกิจ คุณูปการ แก่สภากาชาดไทย ในวันที่ 12 สิหาคม 2563 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ 88 พรรษา และเพื่อเป็นการน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อป้องกันการแพระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ระยะที่ 2

เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการเรือกาชาดจังหวัดสมุทรสาคร หรือ เรือรักษนาวา เฉลิมพระเกียรติสภานายิกาสภากาชาดไทย ประจำปี 2563 เพื่อบริหารจัดการดูแลส่งเสริมสุขภาพขั้นพื้นฐานในกลุ่มลูกเรือประมง และประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงส่งเสริมสุขภาพและออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ในกลุ่มลูกเรือประมงและประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะในสภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ตลอดจนส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะการให้ความรู้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ของกลุ่มแรงานข้ามชาติที่อาศัยอยู่บนเรือประมงและประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ทั้ง 3 อำเภอ

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *