ปิดสะพาน “คลองเขตเมือง” ถนนเอกชัยสายเก่า สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม ชำรุดมีรอยร้าว

พบสะพานข้ามคลองเขตเมือง ถนนเอกชัยสายเก่า รอยต่อสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม ชำรุดมีรอยแตกร้าว แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม ปิดเส้นทางจนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ พบมีโครงการเตรียมรื้อเพื่อขยายเป็นถนน 4 เลน

วันนี้ (9 ต.ค.) รายงานข่าวจากแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม แจ้งว่า สะพานข้ามคลองเขตเมือง ถนนทางหลวงชนบท สค. 2055 แยกทางหลวงหมายเลข 35-เมืองสมุทรสงคราม (ถนนเอกชัยสายเก่า) กิโลเมตรที่ 7+800 รอยต่อระหว่าง หมู่ 10 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม กับหมู่ 2 ต.นาโคก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ชำรุดตอม่อแตกร้าว จึงขอแจ้งปิดเส้นทางการจราจรไว้ก่อน เพราะจะก่อให้เกิดอันตราย กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว จนกว่าจะดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ

โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ได้นำแบริเออร์พลาสติกปิดกั้นเส้นทาง ทั้งด้านเชิงสะพาน และด้านหน้าโรงเรียนบ้านเขตเมือง โดยให้ไปใช้เส้นทางสายวัดปัจจันตาราม ไปออกถนนสายเลียบคลองคันพนัง ไปยังถนนพระราม 2 บริเวณก่อนถึงวัดเกตุมวดีศรีวราราม พร้อมป้ายระบุว่า “ทางปิด” ซึ่งสะพานข้ามคลองเขตเมือง ซึ่งคาดว่าก่อสร้างมานานแล้ว พบว่ามีสภาพแตกร้าวบริเวณตอนกลางของสะพาน โดยพบว่าพื้นสะพานมีรอยร้าวอย่างเห็นได้ชัด

สำหรับถนนเอกชัยสายเก่า เดิมคือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3092 (สมุทรสงคราม-ต่อแขวงการทางธนบุรี) เริ่มต้นจากสามแยกหน้าเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สิ้นสุดที่คลองพรมแดน ระยะทางประมาณ 9.5 กิโลเมตร แต่กรมทางหลวงได้โอนถนนช่วงกิโลเมตรที่ 2+000 ถึง 9+550 ให้กับกรมทางหลวงชนบทเป็นผู้ดูแล เมื่อปี 2548 และได้นำมาเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงชนบท สค.2055 แยกทางหลวงหมายเลข 35 – เมืองสมุทรสงคราม ถึงปัจจุบัน

ที่ผ่านมา ถนนสายดังกล่าวเป็นเส้นทางรับรถจากตัวเมืองสมุทรสงคราม และถนนเลี่ยงเมืองสมุทรสงคราม ใช้เป็นเส้นทางลัดเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรหนาแน่นบนถนนพระรามที่ 2 ไปออกถนนพระรามที่ 2 กิโลเมตรที่ 46+300 ตรงข้ามวัดกาหลง ต.กาหลง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร โดยเฉพาะรถบรรทุกที่ใช้เส้นทางดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงด่านชั่งน้ำหนักพระราม 2 กม. 53 ก่อนหน้านี้กรมทางหลวงชนบทได้สำรวจออกแบบเพื่อขยายเป็น 4 ช่องจราจร โดยจะรื้อและสร้างสะพานข้ามคลองใหม่ 6 แห่ง อาทิ คลองสุนัขหอน คลองตาก้าน คลองนาโคก คลองนิคม และคลองเขตเมือง ส่วนคลองลาดใหญ่ก่อสร้างเป็นท่อเหลี่ยม

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *