เชิญร่วมงาน “ไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร” 16-25 ต.ค. 2563

จังหวัดสมุทรสาคร จัดการแถลงข่าวงาน “ไหว้เจ้า 9 ศาล เทศบาลกินเจสมุทรสาคร” ประจำปี 2563 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 25 ต.ค. 2563

เมื่อเวลา 10.29 น. วันที่ 9 ต.ค. ที่ศาลเจ้าพ่อกวนอู ถ.ถวาย ต.ท่าฉลอม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายเอกพร  จุ้ยสำราญ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร นางทนาดา วิจักขณะ รองผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม นายบุญชัย แซ่โค้ว ประธานศาลเจ้าพ่อกวนอู ภญ.อรุณศรี บุญมาศิริ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร และนายปัญญเดช จันทร์ศิริยานันท์ ประธานชมรมผู้ประกอบการอาหารเจ ร่วมกันแถลงข่าวงาน “ไหว้เจ้า 9 ศาล เทศบาลกินเจสมุทรสาคร” ประจำปี 2563 โดยมีส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ประเพณีการถือศีลกินเจของจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นวัฒนธรรมที่ได้สืบทอดปฏิบัติกันมาเป็นเวลายาวนาน และกลายมาเป็นประเพณีสำคัญอย่างหนึ่งของจังหวัด จึงได้ผนวกรวมกับเรื่องการท่องเที่ยว โดยที่ผ่านมาได้มีการเชิญชวนประชาชนให้มาเยี่ยมชมสักการะศาลเจ้า จำนวน 9 แห่ง ตั้งอยู่สองฝั่งลำน้ำท่าจีน และในปีนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่ชาวสมุทรสาครและชาวไทยทุกคนจะได้ร่วมกันตั้งจิตอธิษฐาน สืบสานงานบุญที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้

ซึ่งจุดเด่นของงานไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร อยู่ที่การรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของศาลเจ้าต่าง ๆ และพิธีกรรมโบราณ ซึ่งยังบริสุทธิ์ครบถ้วนและหาชมได้ยากในปัจจุบัน และการออกร้านอาหารเจมากกว่า 50 ร้าน บริเวณริมเขื่อนหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ซึ่งมีการควบคุมคุณภาพความสะอาด และความปลอดภัยของอาหาร

โดยจะมีกิจกรรมสักการะศาลเจ้า 9 แห่ง ประกอบด้วยฝั่งตำบลมหาชัย ได้แก่ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ศาลเจ้าโรงเจมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร ศาลเจ้าแม่กวนอิมพันมือคลองจาก ศาลเจ้าปุนเถ้ากงในคลองมหาชัย และฝั่งตำบลท่าฉลอม ได้แก่ ศาลเจ้าแม่จุ๊ยบ๋วยเนี้ย ศาลเจ้าโรงเจเชงเฮียงตั้ว ศาลเจ้าปุนเถ้ากงท่าฉลอม ศาลเจ้าพ่อกวนอู อุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิมท่าฉลอม ซึ่งจะมีบริการรถรับ-ส่งฟรี พร้อมทั้งประทับตราลงบนพาสปอร์ตครบทุกศาล เพื่อขอรับเหรียญมงคลฟรี

งาน “ไหว้เจ้า 9 ศาล เทศบาลกินเจสมุทรสาคร” จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 25 ต.ค. 2563 ที่ศาลเจ้า 9 แห่งใน จ.สมุทรสาคร

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *