“คณะก้าวหน้า” ดัน “อวยชัย จาตุรพันธ์” ชิงนายก อบจ.สมุทรสาคร

“อวยชัย จาตุรพันธ์” เปิดตัวนำทัพคณะก้าวหน้าฯ ลงสู้ศึกเลือกตั้ง อบจ.สมุทรสาคร ยึด 5 นโยบาย “เริ่มเปลี่ยนประเทศ เริ่มที่สมุทรสาครบ้านเรา”

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 15 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ร้านครัวข้าวหอม ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร คณะก้าวหน้าสมุทรสาคร ได้มีการแถลงข่าวเปิดตัว นายอวยชัย จาตุรพันธ์ ว่าที่ผู้สมัครนายกสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (อบจ.สมุทรสาคร) พร้อมด้วยว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภา อบจ.สมุทรสาคร อาทิ นายคชา ชีวชานนท์, นายณรงค์ ศิลาสุวรรณ, นายวิชัย จาตุรพันธ์, นายราชัน ติยะภูมิ, นายทศพล ประทุมแก้ว, นายนาวี เทียนมณี, นายรัตนะ สาครไพศาล เป็นต้น โดยมี นายนคร หาญไกรวิไลย์ และนายพิชยา เจริญสุขใส ที่ปรึกษาคณะก้าวหน้า สมุทรสาคร รวมถึง ส.ส. จากพรรคก้าวไกล คือ นายทองแดง เบญจปัก ส.ส. สมุทรสาคร เขต 1 และนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส. บัญชีรายชื่อ เข้าร่วมงานแถลงข่าวด้วย

นายอวยชัย เปิดเผยว่า จังหวัดสมุทรสาครเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ ทั้งในด้านอาหาร อุตสาหกรรม เกษตรกรรม รวมไปถึงวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีอัตลักษณ์ที่เป็นของตนเอง ซึ่งตนมีความคิดจะดันจุดแข็งและแก้ไขจุดอ่อน เพื่อให้จังหวัดเดินหน้าอย่างเต็มกำลัง และพัฒนาต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่ให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยนำภาษีของประชาชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ตนพร้อมทีมคณะก้าวหน้า สมุทรสาคร มีความจริงใจและมุ่งมั่นพร้อมที่จะเข้ามาพัฒนา บริหารจัดการ และเข้าถึงปัญหาในท้องถิ่นอย่างแท้จริง เพื่อพี่น้องชาวสมุทรสาครจะก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้วยกัน ดังจุดมุ่งหมายที่ว่า “เริ่มเปลี่ยนประเทศ เริ่มที่สมุทรสาครบ้านเรา”

โดยยึดนโยบายหลัก 5 ด้าน คือ แก้ปัญหาขยะ แก้ปัญหาน้ำเสีย พัฒนาคุณภาพการศึกษา แก้ปัญหาคมนาคม และการเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ หรือ Open Data ให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานของ อบจ.สมุทรสาคร และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำงบประมาณมาใช้เพื่อการบริหารและพัฒนาในด้านต่าง ๆ ส่วนเหตุผลที่ตัดสินใจมาลงเล่นการเมืองท้องถิ่นครั้งนี้ ก็เพื่อต้องการการเปลี่ยนแปลง เพราะสมุทรสาครอยู่กับสภาพเดิม ๆ มานานพอสมควรแล้ว หากตนเองได้รับเลือกให้เป็นนายก อบจ.สมุทรสาคร นั้น สิ่งที่จะทำเป็นอันดับแรกคือเรื่องของการศึกษา โดยจะพัฒนาเด็กนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถในระดับที่ดีขึ้น และเรื่องของสนามกีฬาในแต่ละพื้นที่ทั้ง 3 อำเภอ

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับประวัติของ นายอวยชัย จาตุรพันธ์ ว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นชาว ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร อายุ 39 ปี จบการศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ ม.รามคำแหง และศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ม.ศิลปากร ปัจจุบันประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับอาหาร โดยเมื่อวันที่ 9 ต.ค. ที่ผ่านมา นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ได้ประกาศเปิดตัวนายอวยชัย พร้อมกับว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ. รวม 32 จังหวัด ลงสนามเลือกตั้งท้องถิ่นช่วงปลายปีนี้ ภายใต้แคมเปญชื่อว่า “เปลี่ยนประเทศไทย เริ่มได้ที่บ้านเรา”

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *