ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ติดตามการระบายน้ำ-แก้ปัญหาน้ำเสีย “คลองสี่วาพาสวัสดิ์”

ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ลงพื้นที่ติดตามการระบายน้ำคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ที่ประตูน้ำพันธุวงศ์ เล็งสำรวจสร้างเขื่อนกันดินป้องกันน้ำท่วมถึงคลองแนวลิขิต ขุดลอกตะกอนดินหลังหมดหน้าฝน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 19 ต.ค. ที่สถานีสูบน้ำปลายคลองสี่วาพาสวัสดิ์ (ประตูระบายน้ำพันธุ์วงษ์) หมู่ 1 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายสากล ชลคีรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร น.ส.สุภัทรา ชัยเทวารัณย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร นายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองนายก อบจ.สมุทรสาคร รวมถึงผู้นำท้องที่ ลงพื้นที่ติดตามการระบายน้ำของคลองสี่วาพาสวัสดิ์ หลังจากเกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่เนื่องจากเกิดฝนตกต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้ได้เปิดเครื่องสูบน้ำขนาด 3 ลบ.ม.ต่อวินาที จำนวน 4 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่แม่น้ำท่าจีน และเปิดประตูระบายน้ำในช่วงน้ำลง นอกจากนี้ยังได้หารือเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย ในเบื้องต้นจะเริ่มที่คลองแนวลิขิต ซึ่งเป็นหนึ่งในคลองสาขาของคลองสี่วาพาสวัสดิ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า เรื่องเกี่ยวกับการปิด-เปิดประตูระบายน้ำ ทางชลประทานบริหารจัดการได้ดีอยู่แล้ว แต่ต้องเพิ่มความละเอียดยิ่งขึ้น และฟังข้อเสนอแนะจากชาวบ้านในพื้นที่ ส่วนการสร้างเขื่อนกันดินเพื่อป้องกันน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือน ให้ทางผู้นำท้องที่ไปสำรวจว่าตรงจุดไหนจำเป็นต้องก่อสร้างบ้าง ตรงไหนเป็นพื้นที่สูงก็ไม่จำเป็นต้องทำเพื่อประหยัดงบประมาณ เบื้องต้นให้สำรวจไปถึงปากคลองแนวลิขิตเป็นหลักก่อน แล้วเสนอไปทางนายอำเภอเมืองสมุทรสาคร จากนั้นตนจะขอความอนุเคราะห์จากทาง อบจ.สมุทรสาคร ในการก่อสร้าง

ในการขุดลอกตะกอนดินและดูดโคลนเลนคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ให้ทางชลประทานเป็นผู้ทำเรื่องเพื่อขอความอนุเคราะห์จากทาง อบจ.สมุทรสาคร แต่สำเนาเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ด้วยเพื่อช่วยกันติดตามงาน และทางผู้นำท้องที่จะไปสำรวจจุดทิ้งตะกอนดินโคลนเลน โดยจะมีการดำเนินการหลังจากหมดฤดูฝนไปแล้ว และเรื่องทุ่นหรือตะข่ายที่ดักขยะ ให้ทาง อบต.บางปลา ทำแบบตัวอย่างให้ดูก่อน 1 จุด ให้เสร็จภายในเดือนนี้ ถ้าได้ผลดี ให้แจ้งไปทางนายอำเภอเพื่อประสานให้ทางท้องถิ่นต่าง ๆ ให้ทำด้วยกัน

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *