พสกนิกรสมุทรสาคร น้อมรำลึก 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ “สมเด็จย่า”

ทุกภาคส่วนในจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร  ต.บางโทรัด อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่มเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 โดยมี นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ นายอำเภอ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา นักเรียน นักศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมพิธี   

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเครื่องทองน้อยหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติพิธีสงฆ์อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ต่อด้วยประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะข้าราชการ ถวายเครื่องไทยธรรม ปรานทอดผ้าไตร จำนวน 10 ไตร พระสงฆ์อนุโมทนา จากนั้นประธานในพิธีและพระสงฆ์ จำนวน 25 รูป รับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งจากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมงาน

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร วางพานพุ่มดอกไม้หน้าพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และนำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงโขน ตอนยกรบ จากนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร และการจัดแสดงนิทรรศการเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ด้วยในวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ “สมเด็จย่า” ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนนานัปการ ด้วยทรงจัดตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ออกให้บริการตรวจรักษาประชาชนในถิ่นทุรกันดารโดยไม่ได้รับสิ่งตอบแทน  อีกทั้งพระองค์ทรงเป็นพระมารดาแห่งการสังคมสงเคราะห์ของประเทศไทย ทรงฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติโดยทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์มาตลอดพระชนม์ชีพ

จากพระราชกรณียกิจดังกล่าว รัฐบาลได้เห็นความสำคัญ จึงกำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ วันพยาบาลแห่งชาติ และวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ เหล่าข้าราชการและพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ต่างน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และน้อมเกล้าฯถวายความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติภารกิจอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จย่าสืบไป

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *