แต่งตั้ง 5 เสือ “กกต.อบจ.สมุทรสาคร” ดูแลเลือกตั้งช่วงปลายปี

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ออกคำสั่งแต่งตั้ง กกต.อบจ.สมุทรสาคร จำนวน 5 คน แล้ว ดูแลการเลือกตั้ง อบจ.สมุทรสาคร ช่วงปลายปีนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำจังหวัดสมุทรสาคร ได้เผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 46/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ลงนามโดย นายอิทธิพล บุญประคอง ประธาน กกต. เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2563 โดยคำสั่งระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประกอบข้อ 13 ข้อ 37 และข้อ 231 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 กกต. จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 76 แห่ง ๆ ละ 5 คน รวม 380 คน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค. 2563

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับคณะกรรมการ​การ​เลือกตั้ง​ประจํา​องค์​การบริหาร​ส่วน​จังหวัด​สมุทรสาคร​ (กกต.อบจ.สมุทรสาคร)​ จำนวน 5 คน ที่จะดูแลการเลือกตั้ง อบจ.สมุทรสาคร ช่วงปลายปีนี้ ประกอบด้วย นายสุทัศน์ ตระกูลบางคล้า อดีตประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเคยเป็นหนึ่งใน กกต.อบจ.สมุทรสาคร เมื่อปี 2555, นายปฏินันท์ สืบสันติ อดีต กกต.จว.สมุทรสาคร และอดีตผู้ช่วยอธิการบดี สพล.สมุทรสาคร, พ.ต.อ.สุรพงษ์ ไทยประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร, นายเอกพร จุ้ยสำราญ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร และนางพุทธิพร พลอยผักแว่น ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *