สมุทรสาคร วางพวงมาลาถวายราชสักการะ “วันปิยมหาราช”

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นำข้าราชการและประชาชน ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ที่วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) ต.ท่าฉลอม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นำเหล่าข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน และประชาชน ประกอบพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน “วันปิยมหาราช”

ด้วยวันที่ 23 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการ ทรงนำชาติพัฒนาเท่าเทียมอารยประเทศ ยังความเจริญรุ่งเรื่องมาสู่ประเทศเป็นอเนกอนันต์ ที่สำคัญพระองค์ท่านทรงปฏิรูปสังคมด้วยการเลิกทาส จนได้รับการยกย่องว่าการเลิกทาสในครั้งนั้น เป็นประวัติศาสตร์ของการวิวัฒนาการที่สำคัญยิ่งของมนุษยชาติ  ส่งผลทำให้ชาติไทยยืนหยัดร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรีจนถึงปัจจุบัน

สำหรับจังหวัดสมุทรสาคร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดตั้ง “สุขาภิบาลท่าฉลอม” ขึ้นเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งถือเป็นการพระราชทานอำนาจให้พสกนิกรชาวสมุทรสาครได้ร่วมดูแลและพัฒนาบ้านเมือง นับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครอง และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย 

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *