“กรมสมเด็จพระเทพฯ” เสด็จฯ บ้านท่าฉลอม สักการะ 3 ศาลเจ้าเป็นการส่วนพระองค์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรศูนย์การท่องเที่ยวและกิจกรรมชุมชนบ้านท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร และสักการะศาลเจ้า 3 แห่ง เป็นการส่วนพระองค์

เมื่อเวลา 14.45 น. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน เป็นการส่วนพระองค์ ไปยังศูนย์การท่องเที่ยวและกิจกรรมชุมชน “บ้านท่าฉลอม” ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร ทอดพระเนตรนิทรรศการประวัติความเป็นมาและวิถีชีวิตของชาวชุมชนตำบลท่าฉลอม โดยมีนายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาคร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ และพสกนิกรชาวจังหวัดสมุทรสาคร เฝ้ารับเสด็จฯ

สำหรับ “บ้านท่าฉลอม” เป็นหนึ่งในโครงการเพื่อชุมชนของ บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2561 เป็นศูนย์เรียนรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนในท่าฉลอม โดยมีการดำเนินการที่ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ และอาศัยพลังของอาสาสมัครในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 17.00 น. ปิดทุกวันพุธ 

จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลเจ้าแม่จุ๊ยบ๋วยเนี้ย หรือศาลเจ้าแม่ทับทิม ซึ่งเป็นศาลเจ้าจีนไหหลำ มีอายุเก่าแก่มากกว่า 100 ปี ทอดพระเนตรและสักการะเจ้าแม่จุ๊ยบ๋วยเนี้ย ที่มักเรียกเป็นภาษาไทยว่า “เจ้าแม่ทับทิม” เนื่องจากมีเครื่องประดับประจำองค์เป็นพลอยสีแดง แปลเป็นไทยว่า “เจ้าแม่ท้ายน้ำ” ซึ่งเป็นที่นับถือของคนเดินเรือชาวไหหลำ เป็นเทพเจ้าประธานอยู่ตรงกลาง ด้านขวามีเทพเจ้าปุนเถ้ากง และด้านซ้ายมีเทพเจ้ากวนอูและบริวาร รวมทั้งมีกระถางธูปและเกี้ยวอัญเชิญที่เก่าแก่กว่า 100 ปี  ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีจะมีงานแห่เจ้าแม่และพิธีลุยไฟ

ต่อมา เสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลเจ้าปุนเถ้ากง หรือศาลเจ้ากลาง ซึ่งเป็นศาลเจ้าจีนแต้จิ๋ว มีอายุเก่าแก่มากกว่า 100 ปี ทอดพระเนตรและสักการะเทพเจ้าปุนเถ้ากงทรงชุดทหาร ซึ่งเป็นเป็นเทพเจ้าประธานอยู่ตรงกลาง พร้อมด้วยเทพบริวารอีก 3 องค์ ด้านขวามีเจว็ดไม้ สลักเป็นรูปเทวดาทรงเครื่องแบบไทยจำนวน 6 องค์ โดยบางองค์เป็นศิลปะสมัยอยุธยาตอนกลาง และด้านซ้ายมีเจ้าแม่เทียนโฮ่ว ซึ่งเป็นเทพที่คนเดินเรือชาวจีนแต้จิ๋วนับถือในลักษณะเช่นเดียวกับเจ้าแม่จุ๊ยบ๋วยเนี้ยของชาวจีนไหหลำ

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลเจ้าพ่อกวนอู ซึ่งเป็นศาลเจ้าเก่าแก่อายุประมาณ 100 ปี ทอดพระเนตรและสักการะเทพเจ้ากวนอู ซึ่งเป็นเทพเจ้าประธานอยู่ตรงกลาง พร้อมกับเทพบริวารอีก 2 องค์ ด้านขวามีปรมาจารย์ซึ่งเป็นพระสงฆ์จีน 5 องค์ และด้านซ้ายมีเทพเจ้าอาม๊าหรือเทียนโฮ่ว รวมทั้งมีแม่พิมพ์ไม้แกะสลักตัวอักษรจีนที่มีการแกะสลักคำว่า “เล่งเกียฉู่” ที่แปลว่า “บ้านลูกมังกร” ซึ่งเป็นชื่อภาษาจีนของท่าฉลอมไว้ด้วย เทพเจ้ากวนอูเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ กล้าหาญทรงคุณธรรม และเป็นหนึ่งในเทพเจ้าที่ชาวจีนนับถือสูงสุด

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงจุดธูปสักการะ ทรงคม ทรงรับฟังประวัติความเป็นมาของทั้ง 3 ศาลเจ้า จากนั้นเสด็จเยี่ยมพสกนิกรที่ต่างมาเฝ้ารับเสด็จ สร้างความปลื้มปิติให้พสกนิกรชาวท่าฉลอมทุกคนเป็นอย่างมาก โดยพสกนิกรต่างสวมเสื้อสีม่วง ซึ่งเป็นสีประจำพระองค์ มีธงชาติไทยและธงสีม่วง ตราพระนามาภิไธยย่อ ส.ธ. เฝ้าฯ รับเสด็จตลอดสองข้างทาง

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *