“ด็อกเตอร์หนุ่ม” เปิดตัวลงสมัครนายก อบจ.สมุทรสาคร รายที่ 6

“ด็อกเตอร์หนุ่ม” วรพงษ์ ชอบชื่น ลงสมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.สมุทรสาคร ชูนโยบายประสานทุกท้องถิ่นกระตุ้น ศก. สร้างสปอร์ตคอมเพล็กซ์ เปิด 24 ชม. ทุกอำเภอ ผลักดันตลาดกลางสินค้าเกษตร

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 6 พ.ย. ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ถ.เจษฎางค์ ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายวรพงษ์ ชอบชื่น อายุ 46 ปี เดินทางมาลงสมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.สมุทรสาคร ในนามผู้สมัครอิสระ โดยได้หมายเลข 6 มีนายเอนก ทับสุวรรณ อดีต ส.ส. สมุทรสาคร 7 สมัย รวมถึงทีมงานเข้ามาให้กำลังใจ ซึ่งนายวรพงษ์ เปิดเผยว่า สำหรับนโยบายที่ตนจะทำหากได้รับการเลือกตั้ง มีทั้งประสานทุกท้องถิ่นกระตุ้นเศรษฐกิจพัฒนาคุณภาพชีวิต, สร้างสภาเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร, สร้างศูนย์การเรียนรู้นอกห้องเรียนทุกอำเภอ, ผลักดันตลาดกลางสินค้าเกษตร, สร้างสปอร์ตคอมเพล็กซ์ เปิด 24 ชั่วโมงทุกอำเภอ, จัดตั้งศูนย์ดูแลสัตว์เลี้ยงจรจัด และมีแผนจัดการสิ่งแวดล้อมทุกโครงการของ อบจ.สมุทรสาคร

สำหรับประวัติของนายวรพงษ์ ชอบชื่น หรือ “ด็อกเตอร์หนุ่ม” เกิดเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2517 เป็นชาวตำบลท่าจีน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร จบการศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร, ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, ระดับปริญญาโท รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง และระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงอบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 14 ของสถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการทำงาน เคยเป็นอดีตสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รุ่นที่ 3, อดีตผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง รุ่น 23, ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดสมุทรสาคร, ประธานอาสาสมัครเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร, ประธานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร, กรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร และผู้จัดการบริษัท กรีน ฟู้ด ฟาร์ม จำกัด ปลูกมะนาวบ้านแพ้วนอกฤดูกาลและจำหน่ายพืชผลการเกษตร

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *