“ธรรมนัส” ลั่นขอผลักดันงบ 50 ล้านบาท ขุดลอก “คลองสุนัขหอน” ตลอดสาย

รมช.เกษตรฯ ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำแม่น้ำท่าจีน ติดตามการขุดลอกคลองสุนัขหอน ช่วง ต.นาโคก คืบหน้า 4 จาก 6 กม. เล็งดันงบประมาณราว 50 ล้านบาท ขุดลอกตลอดสายให้แล้วเสร็จ

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 9 พ.ย. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเอกราช ช่างเหลา ส.ส. บัญชีรายชื่อ และคณะ เดินทางมาตรวจราชการพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ที่วัดธรรมโชติ หมู่ 6 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โดยมีนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร น.ส.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ส.ส. สมุทรสาคร เขต 3 นายสากล ชลคีรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

โดย ร.อ.ธรรมนัส และคณะ ได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำแม่น้ำท่าจีนและคลองสุนัขหอน โดยกรมชลประทาน ซึ่งการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ปี พ.ศ.2563 / 2564 ลุ่มน้ำท่าจีนได้รับน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเจ้าพระยาเป็นแหล่งน้ำหลัก สำหรับจัดสรรน้ำให้กับพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จากข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ย. 2563 ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในเขื่อนวชิราลงกรณ์ และเขื่อนศรีนครินทร์ รวม 4,807 ล้าน ลบ.ม.

ส่วนลุ่มน้ำเจ้าพระยาจากเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิต์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ปัจจุบันมีปริมาณน้ำรวม 5,771 ล้าน ลบ.ม. กรมชลประทานได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ปี 2563/2564 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2563 – 30 เม.ย. 2564 ประมาณ 4,000 ล้าน ลบ.ม. เพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค รักษาระบบนิเวศน์ ตลอดจนการทำอุตสาหกรรมและการปลูกพืชต่อเนื่อง และสำรองน้ำต้นฤดูฝน ปี 2564 (พ.ค. – ก.ค.2564)

ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563/2564 การบริหารจัดการน้ำในลุ่มแม่น้าแม่กลอง จะต้องควบคุมค่าความเค็มในแม่น้ำท่าจีน ที่ปากคลองจินดา จ.นครปฐม เกณฑ์เฝ้าระวังไม่เกิน 0.75 กรัม/ลิตร และควบคุมค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา ที่สถานีประปาสำแล จ.ปทุมธานี เกณฑ์เฝ้าระวัง ไม่เกิน 0.25 กรัม/ลิตร จากข้อมูล ณ วันที่ 6 พ.ย. 2563 สภาพปัจจุบันค่าความเค็มในแม่น้ำท่าจีนที่ปากคลองจินดามีค่าเท่ากับ 0.28 กรัม/ลิตร และค่าความเค็ม ในแม่น้ำเจ้าพระยา ที่สถานีประปาสำแล ที่มีค่าเท่ากับ 0.15 กรัม/ลิตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ควบคุมที่กำหนดไว้ โดยรวมสถานการณ์น้ำในแม่น้ำท่าจีนอยู่ในเกณฑ์ปกติ

จากนั้น ร.อ.ธรรมนัส และคณะ ลงเรือตรวจการณ์ตรวจสภาพคลองสุนัขหอน ตั้งแต่หน้าวัดธรรมโชติ ถึงบริเวณปลายคลองระบายน้ำ ดี 2 ซึ่งทางกรมชลประทานได้ดำเนินการขุดลอกคลองสุนัขหอน ช่วง ต.นาโคก ระยะทาง 6 กม. ตั้งแต่เมื่อช่วงเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา ขณะนี้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 4 กม. โดยจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค. 2563

ทั้งนี้ ร.อ.ธรรมนัส เปิดเผยว่า หลังจากดำเนินการขุดลอกคลองสุนัขหอนในช่วง 6 กม. นี้แล้ว ตนจะต้องกลับไปหาแนวทางนำงบประมาณส่วนที่เหลือ มาขุดลอกคลองให้แล้วเสร็จตลอดระยะทาง 31 กม. จนถึง จ.สมุทรสงคราม โดยใช้งบประมาณราว 50 ล้านบาท ซึ่งถ้าได้งบประมาณอย่างต่อเนื่องคิดว่าปี 2564 คงจบทั้งหมด ด้วยศักดิ์ศรีของตนที่ได้รับปากกับชาวบ้านทั้ง 2 อำเภอไว้ ก็จะต้องทำให้ได้อย่างแน่นอน ซึ่งนอกจากคลองสุนัขหอนแล้ว คลองมหาชัยก็เป็นอีกหนึ่งคลองที่จะต้องได้รับการขุดลอกด้วย เพราะมีความตื้นเขินจนเป็นปัญหาสำคัญต่อการสัญจรไปมาทางน้ำ

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *