สมุทรสาครเชิญร่วมงาน “นัดพบแรงงานเด็กจบใหม่” 23 พ.ย. นี้

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร จัดงาน “นัดพบแรงงานเด็กจบใหม่” (Co-Payment) รัฐช่วยเสริม เอกชนช่วยสร้าง ที่เซ็นทรัลมหาชัย 23 พ.ย. 63 ตั้งแต่ 11 โมงเช้าเป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ด้วยกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการจ้างงานเด็กจบใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-Payment) มีเป้าหมายจำนวน 260,000 คน โดยรัฐบาลช่วยเอกชนอุดหนุนค่าจ้างร้อยละ 50 จ้างงานระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564 สำหรับการจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่ ในระดับ ม.6  ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ขณะนี้ได้เปิดให้ผู้จบการศึกษาใหม่ และนายจ้างหรือสถานประกอบการ ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com เพื่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการแล้ว


อัธยา อ่ำหนองโพ

นางอัธยา อ่ำหนองโพ จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดงาน “นัดพบแรงงานเด็กจบใหม่” (Co-Payment) สำหรับนักศึกษาจบใหม่ที่ว่างงาน และนายจ้างหรือสถานประกอบการ ที่ต้องการรับนักศึกษาจบใหม่เข้าร่วมงาน ในวันที่ 23 พ.ย. 2563 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย จ.สมุทรสาคร ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือการจ้างงานให้ผู้จบการศึกษาใหม่ได้มีงานทำ เพิ่มทักษะและประสบการณ์ทำงาน รวมทั้งช่วยเหลือสถานประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างหรือสถานประกอบการ และผู้จบการศึกษาใหม่ที่ว่างงาน หรือคนหางานทั่วไป เข้าร่วมงานตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร เลขที่ 68/87 หมู่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร หมายเลขโทรศัพท์  034-836223-5 ต่อ 101-105

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *