สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ มอบห้องสุขาเคลื่อนที่ให้จังหวัดสมุทรสาคร

สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ ไดอิชิ พลาสติค มอบห้องสุขาเคลื่อนที่ กรวยจราจร และน้ำดื่ม ให้กับศูนย์รับบริจาคฯ จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 22 ม.ค. 64 ที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ บริษัท ไดอิชิ พลาสติค จำกัด มอบห้องสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 4 ห้อง กรวยจราจร ขนาด 1 เมตร จำนวน 50 ชิ้น และน้ำดื่ม จำนวน 1,000 ขวด ให้กับศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ และนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้รับมอบจากนายพิภู สุโชคชัยกุล กรรมการบริหาร บจก.ไดอิชิ พลาสติค และ น.ส.กชนิภา อินทสุวรรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมทั้งคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ ห้องสุขาเคลื่อนที่จะนำไปติดตั้งไว้ที่ศูนย์ห่วงใยคนสาคร ส่วนสิ่งของอื่น ๆ นำไปมอบให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน จ.สมุทรสาคร ต่อไป

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *