“อนุทิน” ให้กำลังใจวัคซีนเข็มแรกสมุทรสาคร

รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข ลงพื้นที่ รพ.สมุทรสาคร ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 พร้อมให้กำลังใจการฉีดวัคซีนเข็มแรกของสมุทรสาคร เผยวิกฤตพลิกโอกาส เหตุการณ์ที่สมุทรสาครทำให้ไทยได้รับวัคซีนช่วงเวลาเหมาะสม พร้อมชื่นชมทุกภาคส่วน พิสูจน์ความเข้มแข็งระบบการสาธารณสุข

วันนี้ (28 ก.พ. 64) เวลา 10.30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อม นพ.โสภณ เมฆธน กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 และการฉีดวัคซีนเข็มแรกของจังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมพระนรราชจำนง โรงพยาบาลสมุทรสาคร

โดยนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรกของจังหวัดฯ เป็นวัคซีน “โคโรนาแวค” (CoronaVac) ของบริษัทซิโนแวค (SinoVac) ประเทศจีน นอกจากนี้ ยังมีการฉีดวัคซีนในกลุ่มเป้าหมาย อาทิ เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด อสม. ตัวแทนผู้ประกอบการ ตัวแทนแม่ค้าในตลาด ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร ผู้มีโรคประจำตัว ผู้แทนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง รวมจํานวน 159 คน โดยมีขั้นตอนการฉีดวัคซีนตั้งแต่การตรวจสุขภาพ การฉีดวัคซีน พักคอยสังเกตอาการ 30 นาทีหลังฉีดเสร็จ รวมทั้งมีระบบติดตามอาการหลังจากฉีดวัคซีนในวันที่ 1 วันที่ 7 และวันที่ 30 ด้วยระบบไลน์ Official Account “หมอพร้อม” และนัดหมายการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2

นายอนุทิน กล่าวว่า วันนี้ตนตั้งใจอย่างเต็มที่ ที่จะมาให้กำลังใจกับทุกคนที่จะทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับพี่น้องประชาชนชาว จ.สมุทรสาคร ซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความเสี่ยงในเรื่องของการแพร่เชื้อ อย่างไรก็ตามไม่ใช่ความผิดของ จ.สมุทรสาคร หรือความผิดของใคร เรื่องมันเกิดขึ้นไปแล้วก็ต้องใช้วิกฤตทั้งหลายพลิกผันให้เป็นโอกาส ถ้าไม่เกิดเหตุการณ์ที่ จ.สมุทรสาคร แทนที่เราจะฉีดวัคซีนราว ๆ เดือน พ.ค. – มิ.ย. เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจึงทำให้มีวัคซีนเข้ามาในเดือน ก.พ. มารองรับสถานการณ์ให้ได้ทันท่วงที ซึ่งถือว่าระบบการสาธารณสุขของประเทศไทยสามารถที่จะมีแผนรองรับในสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกระดับ และมีน้ำหนักในการที่จะไปพูดคุยกับผู้ผลิตวัคซีนในต่างประเทศ ได้รับความร่วมมือการประสานงานที่ดีจากประเทศที่ผลิตวัคซีน ทำให้ประเทศไทยเราได้รับวัคซีนที่มาให้กับพี่น้องประชาชนได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมและทันสถานการณ์

นายอนุทิน กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่เป็นข่าวดี คืออาการป่วยของนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร แทบจะเรียกได้ว่าหายแล้ว อยู่ในระหว่างการพักฟื้น ซึ่งทุกคนได้เห็นการทำงานอย่างทุ่มเทของท่าน และขอชื่นชมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครทั้งสองท่าน ได้ทุ่มเทสุดกำลังความสามารถที่จะนำทีมของ จ.สมุทรสาคร ในการที่จะตรึงสถานการณ์ให้ดีขึ้นตามลำดับ รวมถึงผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งมาก อีกทั้งสมุทรสาครได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเข้มแข็งของระบบการสาธารณสุข โรงพยาบาลสนามสามารถตั้งขึ้นได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว และสามารถครอบคลุมให้การบริการกับผู้ที่ต้องมาใช้โรงพยาบาลสนามได้ด้วยประสิทธิภาพอันดียิ่ง และจากการที่ตนลงพื้นที่ ก็ได้เห็นความทุ่มเท ความเสียสละ ความใส่ใจ ต้องชื่นชมบุคลากรทางการแพทย์จากทุกภาคของประเทศ เมื่อเขาว่างภารกิจก็มาช่วยที่ จ.สมุทรสาคร นี่เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนำเสนอ และเป็นจุดที่ทำให้ขวัญและกำลังใจของพวกเราทุกคนที่ทำงานอยู่ ถือว่า จ.สมุทรสาคร เป็นบทพิสูจน์ความแข็งแกร่งของระบบการสาธารณสุขของประเทศไทย  

ทางด้านนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวถึงความรู้สึกในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ว่า เหมือนฉีดวัคซีนปกติทั่วไป ไม่มีความเจ็บปวดหรือผิดปกติอะไร โดยระบบการฉีดวัคซีนนั้นจะมีขั้นตอนของสาธารณสุขที่กำหนดไว้ทั้งการลงทะเบียน  มีการเซ็นยินยอม จนถึงการรับใบนัดในการฉีดครั้งต่อไปเนื่องจากว่าวัคซีนนี้ต้องฉีด 2 เข็ม ระยะเวลาห่างกัน 1 เดือน ซึ่งวัคซีนถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาโควิด-19 ได้ ดังนั้นขอพี่น้องประชาชนจงเชื่อมั่นว่าวัคซีนชนิดนี้ รัฐบาลต้องการฉีดให้ฟรีกับคนไทยทุก ๆ คน ถ้าฉีดวัคซีนแล้วน่าจะช่วยในเรื่องการป้องกันโควิด-19 เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ นายธีรพัฒน์ได้กล่าวฝากความห่วงใยไปถึงนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ขอให้ท่านแข็งแรงโดยเร็ววัน และสถานการณ์ใน จ.สมุทรสาคร ตอนนี้ขอเรียนให้ท่านทราบว่าดีขึ้นมากแล้ว จำนวนผู้ติดเชื้อก็ลดน้อยลง และวัคซีนก็มาถึงจังหวัดสมุทรสาครแล้ว ทั้งหมด70,000 โดส โดยฉีดได้ทั้งหมด 35,000คน ในชุดแรก และชุดต่อไปก็จะตามมา ก็กราบเรียนท่านผู้ว่าฯ สมุทรสาคร สบายใจได้ เพราะทุกอย่างในสมุทรสาครนั้นควบคุมสถานการณ์ได้ดี และหวังว่าท่านคงจะหายกลับมาไวๆ และกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดสมุทรสาครที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดที่น่ารักของพี่น้องประชาชนในเขตจังหวัดต่อไป

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *