ประชุมชี้แจงกลุ่มเจ้าหน้าที่ด่านหน้าฯ อ.เมืองสมุทรสาคร ก่อนเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19

โรงพยาบาลสมุทรสาคร ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองฯ และ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จัดแผนปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เชิงรุกต่อกลุ่มเสี่ยงด่านหน้า คาดเริ่มดำเนินการช่วงปลายสัปดาห์นี้

วันนี้ (3 มี.ค. 64) เวลา 10.00 น. นายณภัทร เอมอ่อน นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร พร้อมด้วย นพ.อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร และนายมานะ เปาทุย สาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรสาคร ร่วมกันเปิดประชุมการเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร โดยมีตัวแทนของชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองสมุทรสาคร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่มีโอกาสเสี่ยงสูงในการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้าร่วมประชุมเกือบ 100 คน 

นพ.อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร กล่าวว่า ตามที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร ได้รับมอบหมายการฉีดวัคซีนตามความสมัครใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มผู้นำ และเจ้าหน้าที่ด่านหน้าฯ  ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาครนั้น ในการนี้จึงได้ร่วมกับทางอำเภอเมืองสมุทรสาคร และสาธารณสุขอำเภอเมืองฯ เพื่อสำรวจและทำประวัติของกลุ่มเสี่ยง 5 กลุ่ม ก่อนนำไปสู่การจัดลำดับในการฉีดวัคซีน

สำหรับการประชุมครั้งนี้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการจัดลำดับการเข้ารับบริการฉีดวัคซีน ของกลุ่มเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่มีความเสี่ยงสูงต่อการสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด-19 ตามวัน เวลา และสถานที่ ๆ กำหนด โดยกลุ่มเจ้าหน้าที่ด่านหน้านี้ส่วนใหญ่จะมีชื่ออยู่ในระบบแล้ว ซึ่งในช่วงสัปดาห์หน้าก็จะมีการเพิ่มพื้นที่การฉีดวัคซีนอีก 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลนครท่าฉลอม กับ โรงพยาบาลวัดเกตุมดีศรีวราราม ที่เป็นโรงพยาบาลในความควบคุมดูแลของโรงพยาบาลสมุทรสาคร เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วต่อการเข้ารับบริการมากยิ่งขึ้น

นพ.อนุกูล กล่าวอีกว่า จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ดังนั้นหากเราใช้แผนปฏิบัติการฉีดวัคซีนเชิงรุกต่อกลุ่มเสี่ยงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ก่อนที่จะฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วไปนั้น ก็จะทำให้การควบคุมโรคหรือที่เรียกว่าการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและจังหวัดสมุทรสาครก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้เร็วมากขึ้น คาดว่ากลุ่มเสี่ยงด่านหน้าจะเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์นี้จนถึงสัปดาห์หน้า หลังจากนั้นก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มต่อไป

ขณะที่ประชาชนทั่วไปที่มีสุขภาพแข็งแรง จะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยรูปแบบของช่องทางการลงทะเบียนนั้น ยังอยู่ในระหว่างการหารือเพื่อให้เกิดความเหมาะสม รวดเร็ว และเข้าถึงพี่น้องประชาชนมากที่สุด หากมีความคืบหน้าทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบต่อไป ส่วนความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับผู้เข้ารับวัคซีนกลุ่มนำร่องระดับผู้บริหารจังหวัดและตัวแทนกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ 159 คน เมื่อ 28 ก.พ. ที่ผ่านมา ขณะนี้ทุกคนยังคงเป็นปกติดี ไม่มีการอาการแพ้วัคซีนแต่อย่างใด จึงเป็นเครื่องการันตีได้ว่าวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของซิโนแวคปลอดภัยแน่นอน ประชาชนที่มีอายุ 18-59 ปี สามารถเข้ารับวัคซีนได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

ด้านนายณภัทร เอมอ่อน นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร กล่าวว่า วันนี้ทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ด่านหน้าฝ่ายปกครองของอำเภอเมืองสมุทรสาคร ที่มีอยู่ทั้งหมดประมาณ 400 คนนั้น ได้มีความสมัครใจที่ประสงค์จะเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้วประมาณ 100 คน อาจจะยังเพราะความกลัวหรือไม่มั่นใจถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งตนก็จะได้มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจในลำดับถัดไป แต่ก็ขอยืนยันว่า วัคซีนมีความปลอดภัยอย่างแน่นอน เพราะตนเองก็เป็น 1 ใน 159 คนกลุ่มนำร่องกลุ่มแรกที่เข้ารับการฉีดวัคซีน ที่ผ่านมาก็ยังเป็นปกติดีทุกอย่าง สุขภาพร่างกายยังแข็งแรง ยังคงเล่นกีฬา ออกกำลังกาย และปฏิบัติงานได้เหมือนเดิม

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *