“กรมสมเด็จพระเทพฯ” พระราชทานเงินกว่า 38 ล้านบาท แก่โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเงินจำนวน 38,330,659.12 บาท จากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ) แก่โรงพยาบาลกระทุ่มแบน เพื่อขยายห้องผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมพลอากาศเอกสมบุญ-คุณหญิงนงเยาว์ ระหงษ์ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน นพ.ธรรมวิทย์ เกื้อกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินพระราชทานกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ) เป็นเงินจำนวน 38,330,659.12 บาท เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองนายก อบจ.สมุทรสาคร รวมถึงคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกระทุ่มแบน เข้าร่วมพิธี

นพ.ธรรมวิทย์ เกื้อกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดตั้งกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ) เพื่อให้ความช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของจำเป็นในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด-19

และได้ทรงพระราชทานงบประมาณ จำนวน 2 รายการ คือ 1. ปรับปรุงแผนกผู้ป่วยหนักและห้องแยกผู้ป่วยติดเชื้อ การขยายห้องผู้ป่วยเพิ่ม 1 หน่วย 13 ห้อง เป็นห้องผู้ป่วยหนักทั่วไป 11 ห้อง และห้องแยกผู้ป่วยติดเชื้อ 2 ห้อง วงเงิน 36,777,659.12 บาท 2.ห้องผ่าตัดแรงดันลบ(Negative Pressure Room) จำนวน 1 ห้อง วงเงิน 1,553,000 บาท เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 38,330,659.12 บาท

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *