สมุทรสาคร จัดเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระเทพฯ”

สนง.วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง จัดพิธีเทศน์มหาชาติมหากุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 62 พรรษา

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 15 เม.ย. 2560 ที่วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเทศน์มหาชาติมหากุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ทรงมีพระชนมายุครบ 62 พรรษา 2 เมษายน 2560

โดยมีพระเทพสาครมุนี เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธี ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติดังกล่าว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงมีพระชนมายุครบ 62 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2560 เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามทางพระพุทธศาสนา และเพื่อฟื้นฟูวิถีชาวพุทธให้มีการสืบสานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นประเพณีที่คนไทยยึดถือมาช้านานปรากฏในทุกภูมิภาคของไทย

การเทศน์มหาชาติ คือ มหากุศลที่เตือนบุคคลให้น้อมรำลึกถึงการบำเพ็ญบุญ อันมีการสละความเห็นแก่ตัวสอนให้รู้จักโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อันจะเป็นเหตุบันดาลให้สังคมสงบสุข สำหรับพระนักเทศน์ได้รับความเมตตาจากพระราชธรรมวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เป็นองค์แสดงกัณฑ์รายเทศน์มหาชาติมหากุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพในครั้งนี้

สาครออนไลน์ โดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *