เปิดรับสมัครเลือกตั้ง “อบต.บางน้ำจืด” วันแรกคึกคัก “นายกอ๋อย” ลงป้องกันแชมป์ พบ “ทนายอ๊อด”

ผอ.กกต.จว.สมุทรสาคร พร้อมผู้ตรวจการเลือกตั้งฯ และ พนง.สืบสวนฯ ลงพื้นที่สังเกตการณ์รับสมัครวันแรก สมาชิกสภาฯ และนายก อบต.บางน้ำจืด จ.สมุทรสาคร บรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบร้อย ส่วนศึกเลือกตั้งนายก อบต. เป็นการพบกันระหว่าง “นายกอ๋อย-สุบรรณ มานะวิทยาการ” แชมป์เก่า พบ “ทนายอ๊อด-ทินกร ดีวงศ์” อดีตเลขานุการสภาฯ

วันนี้ (11 ต.ค.) เวลา 08.00 น. นายณัฐวรรธน์ วงศ์อิสรภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสาคร (ผอ.กกต.จว.สมุทรสาคร) พร้อมด้วย นายนิคม มากรุ่งแจ้ง ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสาคร และนายนิติพัฒน์ ชูกล้ากสิกรณ์ พนักงานสืบสวนและไต่สวนชำนาญการฯ ลงพื้นที่สังเกตการณ์การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บางน้ำจืด อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ซึ่งเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 11-15 ต.ค. 64 ก่อนจะถึงวันลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันที่ 28 พ.ย. นี้

สำหรับบรรยากาศการรับสมัครวันแรกในช่วงเช้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีผู้สมัครสมาชิกสภา อบต. จำนวนทั้งหมด 14 ราย จาก 6 หมู่บ้าน 6 เขตเลือกตั้ง และผู้สมัครนายก อบต.บางน้ำจืด เป็นการแข่งขันกันระหว่าง ดร.สุบรรณ มานะวิทยาการ หรือ “นายกอ๋อย” อายุ 49 ปี อดีตนายก อบต.บางน้ำจืด สมัยที่ผ่านมา กับ นายทินกร ดีวงศ์ หรือ “ทนายอ๊อด” อายุ 54 ปี อดีตสมาชิกสภา และอดีตเลขานุการสภา อบต.บางน้ำจืด ซึ่งผลการจับฉลากเลือกหมายเลขผู้สมัครฯ ดร.สุบรรณ ได้หมายเลข 1 ส่วนนายทินกร ได้หมายเลข 2

นายณัฐวรรธน์ วงศ์อิสรภาพ ผอ.กกต.จว.สมุทรสาคร เปิดเผยว่า ภาพรวมของการลงสมัครรับเลือกตั้งในวันแรกนี้ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้สมัครให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้ และยังไม่ปรากฏข้อขัดแย้งหรือข้อร้องเรียนใด ๆ ส่วนการหาเสียงเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์โควิด 19 นี้ ทางผู้สมัครรับเลือกตั้งจะต้องมีการปรับเปลี่ยนการหาเสียงเลือกตั้งบ้าง โดยจะต้องหาเสียงภายใต้นโยบายหรือมาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยอาจจะต้องมีการใช้ช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิคส์มากยิ่งขึ้น หรือใช้ป้ายหาเสียง ประกอบช่องทางอื่น ๆ ควบคู่กันไป แทนการหาเสียงแบบรวมกลุ่มกันเกิน 25 คน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร

ส่วนการจัดอบรมผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อให้เกิดความเข้าใจและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งในทุก ๆ ด้านนั้น ก็จะปรับมาใช้แอปพลิเคชัน Zoom แทน โดยให้ผู้สมัครทุกคนเข้าถึงการอบรมอย่างทั่วถึง และสร้างความเข้าใจที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังจะมีการโต้ตอบเสมือนจริง หรือถ้าผู้สมัครท่านใดที่ไม่สะดวกจะรับฟังการอบรมผ่านแอปพลิเคชันฯ ก็สามารถมารับฟังได้ที่ อบต.ที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง ในวันที่ 19 ต.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ หลังจากการรับสมัครเสร็จสิ้น ทางผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.บางน้ำจืด ก็จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. ให้แล้วเสร็จและประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งว่ารับสมัครหรือไม่รับสมัคร หลังจากนั้นภายใน 3 วันผู้สมัครรายใดเห็นว่าตนไม่มีรายชื่อในประกาศรับสมัคร ก็ให้ยื่นคำร้องมา ณ สนง.กกต.จว.สมุทรสาครได้ ถ้าไม่ยื่นคำร้องถือว่าสละสิทธิที่จะให้ สนง.กกต.จว.สมุทรสาคร ตรวจสอบสิทธิให้

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *