“สถานีสูบน้ำภาษีเจริญ” พร้อมใช้งาน 1 พ.ย. 64 เพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำออกสู่ทะเล

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะ ติดตามโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำภาษีเจริญ เพิ่มศักยภาพระบายน้ำจากพื้นที่กรุงเทพฯ สมุทรสาคร และนครปฐมออกสู่ทะเล แก้ปัญหาน้ำท่วมลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันตก พร้อมเปิดใช้งาน 1 พ.ย. นี้

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร นายอำเภอกระทุ่มแบน และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำและอาคารประกอบภาษีเจริญ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำภาษีเจริญ ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ สำนักงานชลประทานที่ 11 กรมชลประทาน ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยมี นายปิยะ ลืออุติกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร และผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 11 ให้ข้อมูลการก่อสร้างรวมถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการฯ

สำหรับสถานีสูบน้ำภาษีเจริญ จัดสร้างขึ้นภายหลังจากที่ จ.สมุทรสาคร ประสบปัญหาน้ำท่วมอย่างหนัก เมื่อปี 54 ทางกรมชลประทานได้เห็นความสำคัญของคลองภาษีเจริญ ซึ่งเป็นคลองสายหลักที่รับน้ำจากพื้นที่กรุงเทพฯ จังหวัดสมุทรสาคร และนครปฐม จึงได้อนุมัติงบประมาณให้จัดสร้างสถานีสูบน้ำและอาคารประกอบฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำจากพื้นที่ออกสู่ทะเลให้เร็วขึ้น และเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันตก พื้นที่ชุมชนเมือง พื้นที่อุตสาหกรรมและพื้นที่โดยรอบริมแม่น้ำท่าจีน

โดยอาคารนี้มีลักษณะเป็นอาคารสถานีสูบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 ช่อง ขนาดอาคารกว้าง 28 เมตร ยาว 40.6 เมตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งแบบเพลาตั้งตัวเรือนทำจากคอนกรีต อัตราสูบน้ำ 15 ลบ.ม./วินาที จำนวน 3 เครื่อง มีการก่อสร้างอาคารคลุมโรงสูบน้ำ ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 28 เมตร มีการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก และอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กบังคับน้ำ ขนาดกว้าง 6 เมตร จำนวน 2 ช่อง พร้อมโครงยก และติดตั้งบานเหล็กบังคับระดับน้ำ จำนวน 2 บาน ซึ่งสถานีสูบน้ำภาษีเจริญ ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี 61 และพร้อมจะเปิดใช้งานอย่างเป็นระบบตั้งแต่ 1 พ.ย. 64 เป็นต้นไป แต่หากมีสถานการณ์เร่งด่วนที่ต้องระบายน้ำออกจากพื้นที่ก่อนกำหนด ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ พร้อมที่จะเปิดประตูเพื่อระบายน้ำออกได้ทันที

นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า จากการตรวจเยี่ยมโครงการฯ พบว่าขณะนี้มีความพร้อมในการใช้งานเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว ยังคงเหลือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอีกเพียงบางส่วนเท่านั้น ซึ่งก็ไม่น่าจะวิตกกังวลหากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องระบายน้ำออกจากพื้นที่ ซึ่งทางโครงการฯ ก็พร้อมที่จะทำการระบายได้อย่างทันท่วงที ส่วนการคาดการณ์สถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนนั้น เชื่อได้ว่าปีนี้คงจะไม่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมหนักอย่างเช่นในปี 54 แต่ถ้าเกิดภาวะฉุกเฉินในสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น ทางจังหวัดสมุทรสาคร และทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ก็พร้อมที่จะทำการสูบน้ำเพื่อผลักดันน้ำออกจากพื้นที่อย่างรวดเร็ว ด้วยเครื่องสูบน้ำที่สามารถบริหารจัดการน้ำในคลองภาษีเจริญได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งก็จะช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่ใกล้เคียง

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *