รก.ศธจ.สมุทรสาคร เผยเปิดเรียน On-Site พิจารณายอดวัคซีนครู-นร. พ่วงประเมิน Thai Stop COVID Plus

รักษาการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เผยมีการหารือเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน 1 พ.ย. 64 รณรงค์ผู้ปกครองนำนักเรียนเข้าฉีดวัคซีนเพิ่ม ส่วนครูฉีดไปแล้วกว่าร้อยละ 95 ส่วนการเรียนแบบ On-Site พิจารณาจากจำนวนเปอร์เซ็นต์นักเรียน-ครูที่ได้รับวัคซีน และประเมิน Thai Stop COVID Plus โดยให้ทางโรงเรียนเสนอแผนมาที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฯ

น.ส.จุฑารัตน์ ศรีนวลปาน รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (รก.ศธจ.) สมุทรสาคร เปิดเผยถึงแผนการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 พ.ย. 64 ว่า เบื้องต้นทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฯ ได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มาพูดคุยกัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ตั้งแต่เรื่องของวัคซีนป้องกันโควิด 19 ของเด็กนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งจะต้องรณรงค์ให้ผู้ปกครองนำนักเรียนไปฉีดวัคซีนให้ได้เพิ่มมากขึ้น สำหรับยอดนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย อายุ 12-17 ปี ของ จ.สมุทรสาคร จำนวนทั้งหมด 33,490 คน มีผู้ที่แจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีนไว้ 25,194 คน คิดเป็นร้อยละ 75.22 ขณะนี้ฉีดวัคซีนนักเรียนใน 3 อำเภอไปได้ค่อนข้างเยอะแล้ว รวมถึงจะต้องรณรงค์ให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนไปเข้ารับการฉีดวัคซีนด้วย ขณะนี้ได้รับวัคซีนแล้วกว่าร้อยละ 95

รวมถึงแนวทางและแผนต่าง ๆ ว่าถ้าโรงเรียนใดจะเสนอเปิดการเรียนการสอนแบบ On-Site หรือรูปแบบอื่นใด ในวันที่ 1 พ.ย. 64 ก็ได้แจ้งให้ทุกโรงเรียนส่งแผนมาที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฯ สำหรับมาตรการที่ชัดเจนของ จ.สมุทรสาคร นั้น ตอนนี้กำลังรอทางกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการกำหนดมาตรการร่วมกันว่า ในการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนจะต้องดำเนินการอย่างไร คาดว่าเร็ว ๆ นี้มาตรการจะออกมาจากทางกระทรวงศึกษาธิการอีกครั้งหนึ่ง

น.ส.จุฑารัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับปัจจัยที่จะทำให้โรงเรียนสามารถเปิดเรียนแบบ On-Site ได้นั้น อันดับแรกจะต้องเป็นเปอร์เซ็นต์วัคซีนที่นักเรียนและครูได้รับ ส่วนที่สองคือการประเมินตนเองตาม Thai Stop COVID Plus โดยจะมีการเข้าไปตรวจของกระทรวงสาธารณสุข ว่าการดำเนินการของโรงเรียนจะสามารถเปิดเรียนแบบ On-Site ได้หรือไม่ ซึ่งถ้าผ่านหลักเกณฑ์ตรงนี้ก็จะต้องนำเข้าคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ พิจารณาอีกครั้ง ส่วนการเปิดเรียนแบบ On-Site ไม่ใช่ว่าจะเปิดพร้อมกันหมดทุกโรงเรียน อาจจะมีการทำแผนจัดการเรียนการสอนแบบสลับเลขที่คู่-คี่ ทั้งนี้จะต้องดูแผนของแต่ละโรงเรียนที่นำเสนอมาว่าจะดำเนินการอย่างไร

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *