คาราวานรถบรรทุก Truck Power เคลื่อนผ่าน ถ.พระราม 2 จี้รัฐตรึงราคาน้ำมันดีเซล

ขบวนรถบรรทุกเกือบ 100 คัน เคลื่อนบน ถ.พระราม 2 ผ่านสมุทรสาคร มุ่งหน้าสู่ ถ.กาญจนาภิเษก ในกิจกรรม Truck Power เรียกร้องให้รัฐบาลปรับลดราคาน้ำมันดีเซล ตรึงราคาไว้ที่ 25 บาท/ลิตร เป็นเวลา 1 ปี ลดภาษีสรรพสามิต ปรับโครงสร้างราคาน้ำมันให้เป็นธรรม ราคา ณ โรงกลั่นเท่าสิงคโปร์ และให้ลดค่าการตลาดกึ่งหนึ่ง

วันนี้ (19 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ได้นัดระดมสมาคมรถบรรทุกฯ จากทั่วประเทศ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม “Truck Power : พลังคนรถบรรทุกเพื่อประชาชน” เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันแพงนั้น สมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตก ได้นำกลุ่มผู้ประกอบการรถบรรทุกและรถสิบล้อจากภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบนเกือบ 100 คัน เคลื่อนขบวนออกจาก อ.เมืองฯ จ.ราชบุรี เมื่อเวลา 10.00 น. โดยวิ่งไปตาม ถ.เพชรเกษม เข้าสู่เส้นทาง ถ.พระราม 2 ที่แยกปากท่อ มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพฯ ผ่าน จ.สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และเข้าสู่ ถ.บรมราชชนนี จ.นครปฐม ก่อนกลับเข้าสู่ที่ตั้งตามเส้นทางที่กำหนดไว้

โดยเมื่อเวลา 12.30 น. ขบวนรถบรรทุกในกิจกรรม Truck Power ได้เคลื่อนตัวเข้ามาในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ซึ่งรถบรรทุกแต่ละคันได้ร่วมกันติดป้ายเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันแพง เช่น “นโยบายน้ำมันแห่งชาติ จะพิฆาตประชาชน !!! เห็นใจประชาชนบ้าง !!!” และ “วิกฤตซ้อนวิกฤต ฝากท่านคิดแก้ปัญหา น้ำมันขึ้นราคา พวกเราจนปัญญา วอนเห็นใจ !” เป็นต้น โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ สภ.บางโทรัด, สภ.เมืองสมุทรสาคร และตำรวจทางหลวงคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร สุดท้ายขบวนรถบรรทุกได้เคลื่อนผ่านพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ไปได้ด้วยดี และไม่มีอุบัติเหตุใด ๆ เกิดขึ้น

สำหรับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม “Truck Power พลังคนรถบรรทุกเพื่อประชาชน”ทางสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ชี้แจงว่า เนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศไทยทุกชนิด ได้ปรับราคาสูงขึ้นอย่าง ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน พบว่ามาจากปัญหาเรื่องโครงสร้างราคาน้ำมันที่ไม่เป็นธรรม และการบริหารจัดการเรื่องพลังงานของรัฐบาลที่ล้มเหลว สร้างภาระความเดือดร้อนแก่ประชาชน และผู้บริโภคน้ำมันทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางสมาพันธ์ฯ จึงได้รวมตัวกันจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อสื่อประชาสัมพันธ์ให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น และจะเพิ่มกิจกรรมต่าง ๆ ในลำดับต่อไป    

ส่วนข้อเรียกร้องที่ต้องการนั้น ประกอบด้วย 1. ขอให้รัฐบาลและกระทรวงพลังงาน ตรึงราคาน้ำมันดีเซล (B7 หรือ B6) ราคาขายปลีก 25 บาทต่อลิตร เป็นระยะเวลา 1 ปี ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 หรือ วิกฤตสภาวะเศรษฐกิจ และวิกฤตอุทกภัย รวมถึงภัยพิบัติต่าง ๆ จนกว่าสถานการณ์ต่าง ๆ จะคลี่คลาย, 2. ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 5 บาท เป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤต โดยหารายได้จากส่วนอื่น ๆ มาทดแทน,

3. ปรับโครงสร้างราคาน้ำมันให้เป็นธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เอาเปรียบประชาชนและผู้บริโภคน้ำมันในระบบผูกขาดตัดตอนจนเกินไป, 4. ราคา ณ โรงกลั่น ต้องเท่ากับราคาสิงคโปร์ ที่ใช้เป็นฐานอ้างอิงน้ำมันสำเร็จรูป (ราคา ณ โรงกลั่นต้องเท่ากัน), 5. ในสถานการณ์วิกฤติต่าง ๆ ต้องลดค่าการตลาดลงกึ่งหนึ่ง เพราะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ราคาน้ำมันแพงเกินไป และเป็นการผลักภาระและสร้างกำไรทางธุรกิจที่ขาดหลักจริยธรรม และคุณธรรมทางธุรกิจกึ่งผูกขาด

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *