สมุทรสาครเชิญเที่ยวงาน “สืบสาน สีสัน สายเส้น เบญจรงค์ดอนไก่ดี” ครั้งที่ 11 ระหว่าง 22-24 ต.ค. นี้

จังหวัดสมุทรสาคร แถลงข่าวการจัดงาน “สืบสาน สีสัน สายเส้น เบญจรงค์ดอนไก่ดี ครั้งที่ 11” ระหว่างวันที่ 22-24 ต.ค. 64 เวลา 10.00-19.00 น. ภายในงานพบกับการแสดง-จำหน่ายเครื่องเบญจรงค์ “สีพาสเทล” พร้อมสินค้าโอทอป-เกษตร-ธงฟ้า และดนตรีสด  

เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2564 ที่บริเวณลานหน้าร้านอุไรเบญจรงค์ หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “สืบสาน สีสัน สายเส้น เบญจรงค์ดอนไก่ดี ครั้งที่ 11” โดยมี น.ส.สุนันทา น้อยพิทักษ์ พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร นางอุไร แตงเอี่ยม ประธานกลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี นายวิชัย แตงเอี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลดอนไก่ดี นายธีรพัฒน์ อินทรทูต ปลัดอาวุโสอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมการแถลงข่าว

นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า การจัดงาน “สืบสาน สีสัน สายเส้น เบญจรงค์ดอนไก่ดี ครั้งที่ 11” ณ หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี ซึ่งเป็นย่านธุรกิจสร้างสรรค์ที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริม เศรษฐกิจชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว โดยเมื่อปี 2550 หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี ได้รับการคัดเลือกจาก กระทรวงพาณิชย์ให้เป็นย่านธุรกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดสมุทรสาคร

และในปี 2560 กรมการค้าภายในเปิดตัวหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี เป็นหมู่บ้านทำมาค้าขายต้นแบบภาคกลาง โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้แก่วิสาหกิจชุมชนในการประกอบธุรกิจในทุกด้านอย่างแท้จริง ทั้งด้านการตลาด การพัฒนาสินค้า การบริหารจัดการและขยายช่องทาง การตลาด จนประสบความสำเร็จในการยกระดับชุมชนจนสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็ง ยั่งยืน

ในการนี้ ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร จึงได้มีการจัดงานเพื่อส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์เบญจรงค์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 ถึงปี 2564 โดยได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี อีกทั้งปัจจุบันกระแสการท่องเที่ยววิถีไทยกำลังได้รับความนิยมจาก ทั้งนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ทางจังหวัดสมุทรสาครจึงได้เล็งเห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างการส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชน และการส่งเสริมการท่องเที่ยวของหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี จึงได้จัดงานนี้ขึ้น เพื่อผลักดันและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวให้เติบโต ผู้ประกอบการค้ามีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง และเสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในจังหวัด

ด้าน น.ส.สุนันทา น้อยพิทักษ์ พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า การจัดงาน “สืบสาน สีสัน สายเส้น เบญจรงค์ดอนไก่ดี ครั้งที่ 11” ในปีนี้ ผู้ที่มาท่องเที่ยวภายในงานจะได้พบกับกิจกรรมแสดงและจำหน่ายเครื่องเบญจรงค์ ซึ่งลายที่มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะ คือ ด้านการใช้สีเป็นสีละมุน โทนอ่อน (สีพาสเทล) มีลวดลาย ที่เน้นรูปแบบสมัยใหม่ เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ทุกวัย นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมสาธิตการเขียนลายเบญจรงค์บนแก้วกาแฟลายจักรี, กิจกรรมจำหน่ายสินค้าโอทอป เอสเอ็มอี วิสาหกิจชุมชน สินค้าเกษตร สินค้าจีไอ ของจังหวัดสมุทรสาคร สินค้าธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อลดค่าครองชีพของประชาชน และชมดนตรีสดโฟล์คซอง ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

งาน “สืบสาน สีสัน สายเส้น เบญจรงค์ดอนไก่ดี ครั้งที่ 11” กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 22-24 ต.ค. 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยพิธีเปิดจะมีขึ้นในวันที่ 22 ต.ค. 2564 เวลา 18.00 น. มีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิด

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *