เผยภาพรวมวัคซีน นร. สมุทรสาคร ยังไม่ถึง 85% รณรงค์ฉีดเพิ่มเติมเพื่อเปิดเรียนแบบ On-site ได้

รักษาการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เผยโรงเรียนจะเปิดแบบ On-site ได้ ต้องให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ อนุมัติ โดยพิจารณาจากการฉีดวัคซีนโควิดในเด็ก-ครู-ผู้ปกครอง ต้องถึงเป้าหมาย 85 เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งต้องผ่านเกณฑ์ Thai Stop COVID Plus และมีแผนเผชิญเหตุ ส่วนภาพรวมการฉีดวัคซีนล่าสุดประมาณ 68 เปอร์เซ็นต์ ต้องรณรงค์ให้นักเรียนมารับวัคซีนเพิ่มเติม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ความคืบหน้าเกี่ยวกับการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่ 1 พ.ย. ที่จะถึงนี้ ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 26 ต.ค. ที่ผ่านมา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน โดยมี น.ส.จุฑารัตน์ ศรีนวลปาน รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร และหน่วยงานทางการศึกษาในทุกระดับทั้งของรัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุม


จุฑารัตน์ ศรีนวลปาน

น.ส.จุฑารัตน์ เปิดเผยว่า สำหรับแนวทางในการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาใน จ.สมุทรสาคร เป็นมาตรการที่ออกมาผ่านคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ แล้ว คือจะเน้นเรื่องของเปอร์เซ็นต์การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ทั้งเด็กนักเรียน ครู และผู้ปกครอง เรื่องของการปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการที่ออกมา และเรื่องของการเว้นระยะห่างต่าง ๆ รวมไปถึงโรงเรียนที่จะเปิดแบบ On-site หรือการเดินทางมาเรียนที่โรงเรียน จะต้องผ่านเกณฑ์ Thai Stop COVID Plus ด้วย ซึ่งทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ในการไปตรวจประเมินโรงเรียน ซึ่งถ้าตรวจแล้วผ่านเกณฑ์ดังกล่าว รวมไปถึงเด็กนักเรียนตั้งแต่อายุ 12-18 ปี และครูต้องได้รับวัคซีนตั้งแต่ 85 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป สำหรับเด็กนักเรียนที่อายุต่ำกว่า 12 ปีลงมา ก็จะไปดูผลการฉีดวัคซีนของผู้ปกครองที่อยู่ในบ้านเดียวกันจะต้องฉีดวัคซีนแล้วทุกคน แล้วแต่ละโรงเรียนทุกบ้านที่มีผู้ปกครองฉีดวัคซีนครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว ต้องมีจำนวน 85 เปอร์เซ็นต์ จึงจะยอมให้มีการเปิดเรียนแบบ On-site ได้

สำหรับภาพรวมของการฉีดวัคซีนเด็กนักเรียน จ.สมุทรสาคร ณ วันที่ 24 ต.ค. 64 มีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนจำนวน 23,246 คน จากจำนวนเด็กนักเรียนที่เข้าเกณฑ์ที่ต้องฉีดวัคซีนทั้งหมด 33,988 คน คิดเป็น 68.31 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น และหากคิดเป็นรายโรงเรียนที่มีเด็กนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป ได้รับการฉีดวัคซีนถึง 85 เปอร์เซ็นต์ มีเพียง 14 โรงเรียน จากทั้งหมด 44 โรงเรียน ทำให้โรงเรียนที่มีการฉีดวัคซีนไม่ถึง 85 เปอร์เซ็นต์ จะมีการรณรงค์ให้เด็กนักเรียนไปฉีดวัคซีนเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถเปิดเรียนแบบ On-site ได้ โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ในการจะไปอำนวยความสะดวกเข้าไปฉีดวัคซีนถึงที่โรงเรียน หากมีเด็กนักเรียนต้องการจะฉีดวัคซีนเพิ่มเติม

เพราะฉะนั้น จึงอยากจะเชิญชวนผู้ปกครอง ครู และนักเรียน ให้มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ยิ่งได้มากเท่าไหร่ยิ่งดี เพราะว่าวัคซีนจะเป็นตัวสำคัญในการที่จะทำให้สามารถควบคุมโรคได้ โดยเฉพาะเด็กนักเรียนวัย 12-18 ปี จะได้รับวัคซีนไฟเซอร์ ซึ่งถือว่าเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพอยู่ในขณะนี้ แล้วตั้งแต่มีการฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียนไป ก็ยังไม่มีผลกระทบกลับมาว่ามีผลข้างเคียง หรือมีผลข้างเคียงน้อยมาก ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้ปกครองต้องให้ความสำคัญ ถ้าอยากให้บุตรหลานมาโรงเรียน ก็ต้องไปฉีดวัคซีนทั้งผู้ปกครอง ครู และก็เด็กนักเรียนทุกคน

น.ส.จุฑารัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในแต่ละโรงเรียนหากมีความพร้อมตามมาตรการที่กำหนด ก็สามารถที่จะเปิดเรียนแบบ On-site ได้ตลอดเวลา ซึ่งจะมีคณะกรรมการฯ เข้าไปตรวจ เสร็จแล้วก็จะเสนอให้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ พิจารณา ถ้าอนุมัติก็คือสามารถที่จะเปิดเรียนได้ ซึ่งในวันเปิดภาคเรียน 1 พ.ย. นี้ ถ้าช่วง 1-2 สัปดาห์แรกโรงเรียนยังไม่มีความพร้อมที่จะเปิดเรียนแบบ On-site ได้ ก็อาจจะให้เรียนแบบออนไลน์ (Online) ไปก่อน ระหว่างนั้นก็รณรงค์ให้เด็กนักเรียนไปฉีดวัคซีน เมื่อได้ตามเป้าหมาย 85 เปอร์เซ็นต์ ก็จะขอเปิดการเรียนแบบ On-site ได้ นอกจากนี้ ในการเปิดการเรียนแบบ On-site นอกจากโรงเรียนก็จะต้องผ่านเกณฑ์ Thai Stop COVID Plus จำนวน 44 ข้อแล้ว ก็จะต้องมีแผนเผชิญเหตุ หากกรณีที่พบนักเรียนติดเชื้อโควิด 19 โรงเรียนจะต้องมีสถานที่สำหรับดูแลนักเรียนเบื้องต้น ก่อนที่จะส่งต่อให้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ หรือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ มารับตัวเด็กไปดูแลรักษาด้วย

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *