รองอธิบดีกรมชลฯ-ส.ส.จอมขวัญ ติดตามสถานการณ์น้ำ ปตร.บางยาง เร่งระบายน้ำออกท่าจีนลงสู่อ่าวไทย

รองอธิบดีกรมชลประทาน ร่วมกับ ส.ส. สมุทรสาคร เขต 3 และ ผอ.โครงการชลประทานฯ ในพื้นที่ ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ที่ประตูระบายน้ำบางยาง โดยเร่งสูบน้ำจากคลองดำเนินสะดวกลงสู่แม่น้ำท่าจีน เพื่อพร่องน้ำ รองรับน้ำเหนือให้ระบายได้ดียิ่งขึ้น

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 27 ต.ค. 64 ที่ประตูระบายน้ำบางยาง คลองดำเนินสะดวก ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน น.ส.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ส.ส. สมุทรสาคร เขต 3 พร้อมคณะ ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร หลังจากมีฝนตกหนักในพื้นที่จนทำให้ระดับน้ำในคลองต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้น

ซึ่งทางกรมชลประทาน ได้ทำการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำบางยาง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 10 เครื่อง สามารถสูบน้ำได้รวม 30 ลบ.ม/วินาที  เร่งสูบน้ำออกจากคลองดำเนินสะดวกลงสู่แม่น้ำท่าจีน เพื่อควบคุมระดับภายในคลองไม่ให้เกิน 0.80 เมตร (รทก.) ช่วยลดผลกระทบแก่พื้นที่ริมตลิ่ง รวมทั้งเป็นการพร่องน้ำทางตอนปลาย เพื่อรองรับน้ำเหนือให้สามารถระบายได้ดียิ่งขึ้น

ในการนี้ รองอธิบดีฯ ได้กำชับให้โครงการชลประทานในพื้นที่ บริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ พิจารณาปรับการระบายน้ำ โดยไม่ให้กระทบต่อพื้นที่ริมตลิ่ง รวมทั้งตรวจสอบและกำจัดสิ่งกีดขวางอยู่เสมอ เพื่อให้การระบายน้ำทำได้ดียิ่งขึ้น ช่วยบรรเทาและลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนให้ได้มากที่สุด

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สำหรับสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา เนื่องจากภาวะฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงปลายเดือน ส.ค. และช่วงเดือน ก.ย. ก็มีร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านประเทศไทย และอิทธิพลจากพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ และกลางเดือน ต.ค. นี้ ก็มีร่องความกดอากาศต่ำที่ทำให้เกิดฝนตกหนักในลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ซึ่งปริมาณน้ำล่าสุดที่สถานีวัดน้ำ C2 ค่ายจิระประวัติ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ เริ่มลดลงเหลือประมาณ 2,500 ลบ.ม./วินาที และมีการจัดการน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ออกซ้าย-ขวาไปที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกประมาณ 200 ลบ.ม./วินาที และฝั่งตะวันออกประมาณ 100 ลบ.ม./วินาที ตอนนี้ที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยามีอัตราการไหลของน้ำประมาณ 2,500 ลบ.ม./วินาที ถือว่าแนวโน้มลดลง คาดว่าปริมาณจะลดลงเหลือ 2,000 ลบ.ม./วินาที ช่วงวันที่ 13-15 พ.ย. 64

สำหรับแม่น้ำท่าจีน ประตูระบายน้ำบางยางได้เร่งการระบายน้ำ เพื่อรองรับน้ำที่มาจากทางเหนือ ตอนนี้น้ำอยู่แถวสถานีสูบน้ำพระยาบรรลือ โดยเฉพาะ จ.สุพรรณบุรีเอง ซึ่งมีฝนตกหนักที่ อ.ด่านช้าง อ.สองพี่น้อง และ จ.กาญจนบุรี ที่ อ.เลาขวัญ ทำให้แถว อ.สองพี่น้อง และ อ.บางปลาม้า เกิดน้ำท่วมประมาณแสนกว่าไร่ ซึ่งน้ำตรงนี้จะรอการระบายลงสู่ทะเลผ่าน จ.นครปฐม และ จ.สมุทรสาคร

ตรงนี้เองที่ตนมาดูแผนการระบายน้ำ ว่าจะรับน้ำจากทางเหนือมาสู่คลองดำเนินสะดวก แล้วจะสูบออกแม่น้ำท่าจีนลงสู่อ่าวไทย ซึ่งห่างจากจุดนี้ประมาณ 30 กม. โดยไม่กระทบกับประชาชนในบริเวณนี้ เพียงแต่ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางทางน้ำ โดยได้มีการหารือกันระหว่างผู้อำนวยการโครงการชลประทานต่าง ๆ และขอความร่วมมือกับทางท้องถิ่น ช่วยกันดูแลไม่ให้สิ่งกีดขวางทางน้ำเข้าไปยังเครื่องสูบน้ำ ซึ่งจะทำให้เครื่องสูบน้ำไม่ทำงาน

ส่วนเรื่องน้ำทะเลหนุนที่ประชาชนชาว จ.สมุทรสาคร รู้สึกเป็นห่วงนั้น เป็นเรื่องของธรรมชาติ ทางกรมชลประทานได้มีการวัดปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำท่าจีนบริเวณวัดท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ซึ่งอัตราการไหลขณะนี้ประมาณ 600 ลบ.ม./วินาที บางช่วงเหลือ 500 ลบ.ม. เมื่อเทียบกับตอนบนที่ท้ายประตูระบายน้ำโพธิ์พระยา อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี มีอัตราการไหลประมาณ 200 ลบ.ม./วินาที ถือว่ามีน้ำระหว่างทางลงมาเสริมด้วย ทั้งนี้ จ.สมุทรสาคร เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ ขอให้ประชาชนในพื้นที่คอยติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *