PEA มอบถุงยังชีพ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย 112 ครัวเรือน ในพื้นที่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภค และของใช้ที่จําเป็น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย 5 หมู่บ้าน 112 ครัวเรือน ในพื้นที่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร

วันนี้ (22 พ.ย.) เวลา 10.00 น. ที่บริเวณศาลาอเนกประสงค์วัดชีผ้าขาว ต.ท่าจีน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายสมพงษ์ ใหลงาม ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพเพื่อประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเมืองสมุทรสาคร จำนวน 5 หมู่บ้าน  ได้แก่ ต.บ้านเกาะ หมู่ 1 และหมู่ 6, ต.ท่าจีน หมู่ 3 และหมู่ 4 และ ต.ท่าทราย หมู่ 4 รวม 112 ครัวเรือน โดยมีนายธานิน พ่วงบุญมาก รองฝ่ายวิศวกรรมและบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคกลาง จ.นครปฐม, นายไพฑูรย์ ผาสุก รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าจีน ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมงาน

นายสมพงษ์ ใหลงาม ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร เป็นบริเวณกว้าง ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและเครื่องอุปโภค-บริโภคไม่เพียงพอ การสัญจรเป็นไปด้วยความยากลําบาก ประชาชนได้รับความเดือดร้อน รวม 5 หมู่บ้าน จำนวน 112 ครัวเรือน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA นอกจากภารกิจหลักในการให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้า ยังมีนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับ ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจของประเทศ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

PEA เห็นความสำคัญและห่วงใย ใส่ใจทุกชีวิต จึงได้จัดโครงการ PEA สนับสนุนถุงยังชีพเพื่อประชาชนผู้ประสบอุทกภัย พร้อมด้วยน้ำดื่มจากใจ PEA ร่วมสนับสนุนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร โดยการมอบถุงยังชีพให้กับครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 112 ชุด และน้ำดื่ม PEA จำนวน 200 ขวด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย

ทั้งนี้ ขอฝากเตือนประชาชนให้ระวังภัยในฤดูฝน อย่าติดตั้งเสาอากาศวิทยุ โทรทัศน์ หรือป้ายโฆษณาใกล้สายไฟฟ้า และหากประชาชนพบเห็นต้นไม้ กิ่งไม้อยู่ใกล้หรือขวางแนวสายไฟฟ้า หรือพบเห็นระบบจ่ายไฟฟ้าชำรุด เสาไฟฟ้า สายไฟชำรุด โปรดแจ้งสายด่วน PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทร. 1129

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *