เปิดแล้ววันนี้! “ที่หยุดรถไฟ รพ.นครท่าฉลอม” รับผู้ป่วยเดินทางรถไฟสายแม่กลอง

การรถไฟฯ ประกาศเปิดใช้ “ที่หยุดรถไฟโรงพยาบาลนครท่าฉลอม” แล้ว สร้างด้วยเงินบริจาคมูลนิธิโรงพยาบาลนครท่าฉลอม ตกแต่งด้วยดีไซน์ย้อนยุค อำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยที่มาเข้ารับบริการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ประกาศเปิดใช้ “ที่หยุดรถไฟโรงพยาบาลนครท่าฉลอม” (ตัวย่อ “นฉ.”) ในเส้นทางสายบ้านแหลม-แม่กลอง ที่ กม.0+567.00 เริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่ 19 พ.ย. ที่ผ่านมา โดยที่หยุดรถไฟดังกล่าวตั้งอยู่ระหว่างสถานีบ้านแหลม (แห.) กับที่หยุดรถไฟท่าฉลอม (ฉอ.) บริเวณด้านหลังของ โรงพยาบาลนครท่าฉลอม ต.ท่าฉลอม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยที่ต้องการเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลฯ สามารถเดินทางได้สะดวกขึ้น และประหยัดค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ตามแนวเส้นทางรถไฟสายดังกล่าว  

สำหรับที่หยุดรถไฟโรงพยาบาลนครท่าฉลอม ก่อสร้างโดยมูลนิธิโรงพยาบาลนครท่าฉลอม ด้วยเงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา ซึ่งรูปแบบของที่หยุดรถไฟ มีชานชาลากว้าง 2 เมตร ยาว 40 เมตร และอาคารพักผู้โดยสาร ขนาดกว้าง 5.5 เมตร ยาว 12 เมตร ซึ่งสถาบันอาศรมศิลป์ได้ออกแบบ โดยดัดแปลงจากอาคารพักผู้โดยสารรูปแบบเดิมของการรถไฟฯ มาตกแต่งในรูปแบบย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ 5  

ทั้งนี้ ตารางเวลาในการหยุดรับส่งผู้โดยสาร จากต้นทางสถานีบ้านแหลม (แห.) ตั้งแต่เวลา 07.32 น. / 10.12 น. / 13.32 น. และ 16.42 น. ส่วนต้นทางสถานีแม่กลอง (แอ.) ตั้งแต่เวลา 07.17 น. / 09.57 น. / 12.27 น. และ 16.27 น. ทางด้านวัน-เวลาเปิดประตูด้านหลังโรงพยาบาลนครท่าฉลอม วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 06.00-17.00 น. ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 06.00-15.30 น.

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *