ทช. จัดประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ ‘กัลปพฤกษ์ – พุทธสาคร’

สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน งานสำรวจออกแบบ-ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ‘กัลปพฤกษ์-พุทธสาคร’ มีผู้สนใจร่วมรับฟังนับพันคน

เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2560 ที่หอประชุม โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพฯ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) งานสำรวจออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการส่วนต่อขยายถนนกัลปพฤกษ์-ถนนพุทธสาคร

โดยมี นางพวงเพ็ญ ชื่นค้า ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม, น.ส.ฉัตรนภา รักชาติเจริญ ผู้อำนวยการส่วนนิติกรรมและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน กรมทางหลวงชนบท พร้อมผู้แทนบริษัทที่ปรึกษาโครงการ เจ้าของที่ดินผู้ได้รับผลกระทบตามแนวเส้นทาง และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมประชุมกว่า 1,100 คน

ในการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการศึกษา พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาพัฒนาการออกแบบและการศึกษาด้านอื่นๆ ให้สามารถแก้ปัญหาการจราจรติดขัดและเสริมสร้างโครงข่ายเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ให้มีความสมบูรณ์ ขณะเดียวกันการดำเนินโครงการจะต้องมีผลกระทบต่อประชาชนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

สำหรับแนวเส้นทางโครงการ เริ่มต้นที่ ถ.กาญจนาภิเษก บริเวณทางแยกต่างระดับกัลปพฤกษ์เดิม ตัดผ่านพื้นที่ระหว่างโครงการหมู่บ้าน The Emperor กับหมู่บ้านมัณฑนา และคลองหนองใหญ่

จากนั้นแนวเส้นทางจะมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตก ตัดผ่านพื้นที่ว่างด้านใต้หมู่บ้านชื่นสุข เบี่ยงแนวไปทางทิศใต้ตัดผ่านซอยร่มไทร บริเวณด้านหน้าหมู่บ้านวอเตอร์เฮาส์ และเบี่ยงแนวไปทางทิศตะวันตกอีกครั้ง ตัดผ่าน ถ.บางบอน 3 บริเวณบางบอน 3 ซอย 5 และตัดผ่านด้านใต้ของหมู่บ้านบางบอนการ์เด้นวิลล์ 1 ตัดกับ ถ.บางบอน 4 บริเวณซอย 7 และใช้แนวถนนเดิมของทางเข้าหมู่บ้านวรารมย์ (บางบอน 4 ซอย 7)

หลังจากนั้นจะตัดกับ ถ.บางบอน 5 ผ่านพื้นที่ด้านใต้ของ ร.ร.วัดศรีนวลธรรมวิมล และ รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ

จากนั้นเบี่ยงแนวลงมาทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตัดกับถนนวัดศรีนวลเข้าสู่เขต อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร แนวเส้นทางจะมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกไปบรรจบกับทางแยกต่างระดับ ถ.พุทธสาคร ตัดกับ ถ.เศรษฐกิจ ระยะทางรวมประมาณ 13.25 กม.

โดยรูปแบบถนนโครงการ จะเป็นถนนระดับดินขนาด 6 ช่องจราจร (ฝั่งละ 3 ช่องจราจร) แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลางถนน พร้อมไหล่ทาง ทางเท้า และระบบระบายน้ำ เขตทางโดยทั่วไปกว้าง 40 เมตร พร้อมสะพานข้ามแยก 5 แห่ง และจุดกลับรถ 8 แห่ง

ในส่วนของความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน ส่วนใหญ่เป็นการสอบถามเรื่องของการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์และค่าชดเชยต่าง ๆ รวมถึงผู้แทนประชาชนหมู่บ้านวรารมย์ เขตบางบอน กรุงเทพฯ ที่ไม่เห็นด้วยกับแนวเส้นทางซึ่งผ่านตรงกลางหมู่บ้าน ในขณะที่ นายสมหมาย น่วมไม้พุ่ม นายก อบต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร พร้อมตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ออกมาสนับสนุนให้เกิดโครงการดังกล่าวขึ้นโดยเร็ว เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากสภาพการจราจรในปัจจุบัน

ทั้งนี้ หากทางกรมทางหลวงชนบท มีนโยบายให้เดินหน้าโครงการ แผนการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป คือ การออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน, สำรวจอสังหาริมทรัพย์ และกำหนดค่าทดแทนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทำสัญญาและรับเงินค่าทดแทน รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในที่ดิน ใช้เวลาประมาณ 4 ปี ก่อนที่จะมีการคัดเลือกผู้รับจ้าง และดำเนินการก่อสร้างต่อไปอีก 3 ปี

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

3 Replies to “ทช. จัดประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ ‘กัลปพฤกษ์ – พุทธสาคร’”

  1. ไม่เห็นด้วยกับโครงการกัลปพฤกษ์-พุทธสาคร
    1. แก้ไขปัญหารถติด ด้วยการตัดถนนเพิ่มเติม ไม่เห็นด้วยคะ
    2. ผู้เสียสละ ไม่ได้รับการเยียวยา ช่วยเหลือ อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

  2. เห็นด้วยอย่างยิ่งกับโครงการนี้ เพราะจะทำให้โครงข่ายถนนรอยต่อสมุทรสาคร-กทม สมบูรณ์มากขึ้นเป็นใยแมงมุม รถยนต์ไม่ไปกระจุกตัวอยู่จุดใดจุดหนึ่งบนถนน เป็นสาเหตุให้เกิดรถติด

  3. โครงการถึงไหนแล้วคะ ถนนเอกชัยแสนสาหัสตลอดทั้งวันเลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *