เปิดหีบเลือกตั้ง อบต. สมุทรสาครคึกคักทั้ง 22 แห่ง คาดมาใช้สิทธิกว่า 70 เปอร์เซ็นต์

บรรยากาศการเลือกตั้ง อบต. 22 แห่ง 337 หน่วยเลือกตั้งในสมุทรสาคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ต่อเนื่อง ด้าน ผอ.กกต.จว. คาดมีผู้มาลงคะแนนกว่า 70 เปอร์เซ็นต์

วันนี้ (28 พ.ย.) ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้กำหนดให้เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) พร้อมกันทั่วประเทศ สำหรับจังหวัดสมุทรสาครจัดให้มีการเลือกตั้ง อบต. ทั้งหมด 22 แห่ง 337 หน่วยเลือกตั้ง ซึ่งบรรยากาศตั้งแต่เปิดคูหาเลือกตั้งเมื่อเวลา 08.00 น. บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตามหน่วยเลือกตั้งได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ อสม. คอยวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์แก่ผู้เข้ามาใช้สิทธิบริเวณด้านหน้าหน่วย ก่อนเข้าไปลงคะแนนเสียง

ขณะที่นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายณัฐวรรธน์ วงศ์อิสรภาพ ผอ.กกต.จว.สมุทรสาคร รวมถึงปลัดจังหวัดฯ ท้องถิ่นจังหวัดฯ นายอำเภอทั้ง 3 อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งใน 3 อำเภอ ได้แก่ อบต.ท่าทราย ที่ศาลาวัดทองธรรมิการาม หมู่ 7 ต.ท่าทราย อ.เมืองฯ, อบต.ท่าเสา ที่โรงเรียนวัดท่าเสา หมู่ 1 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน และ อบต.อำแพง ที่ลานหน้าวัดสุนทรสถิต หมู่ 2 ต.อำแพง อ.บ้านแพ้ว  

นายณัฐวรรธน์ วงศ์อิสรภาพ ผอ.กกต.จว.สมุทรสาคร เปิดเผยว่า จากการตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งทั้ง 3 อำเภอ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในหน่วยเลือกตั้ง ก็อยากให้พี่น้องประชาชนมั่นใจ เพราะ กกต. ได้ออกแบบมาพร้อมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อที่จะป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 โดยมีมาตรการตั้งแต่กำหนดให้แต่ละหน่วยเลือกตั้งมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเหลือประมาณ 600 คน จากเดิม 1,000 คน เพื่อลดความแออัด

มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนให้เข้าไปใช้สิทธิ ถ้าเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ก็จะมีหน่วยเลือกตั้งช่องทางพิเศษให้เข้าไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้โดยไม่ปะปนกับคนที่มีอุณหภูมิปกติทั่วไป รวมถึงขอให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งช่วยจัดการเว้นระยะห่างผู้มาใช้สิทธิ และให้ผู้มาใช้สิทธิล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทั้งก่อนและหลังเข้าไปใช้สิทธิ ทั้งนี้ คาดว่าผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. ทั้ง 22 แห่งของ จ.สมุทรสาคร จะไม่ต่ำกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ และผลการเลือกตั้ง เนื่องจากเป็นการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง ก็น่าจะทราบผลไม่เกิน 20.00 น.

ทางด้านนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ก็กล่าวว่า ภาพรวมของการเลือกตั้ง อบต. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีผู้กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง อีกทั้งแต่ละหน่วยที่ตนไปตรวจเยี่ยมก็ได้สอบถามประธานหน่วยเลือกตั้งก็บอกว่าไม่มีปัญหาใด ๆ ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทุกคนก็ปฏิบัติตามกฎหมายด้วยดี คาดว่ามีผู้มาใช้สิทธิประมาณ 60-70 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งตนได้เน้นย้ำเรื่องการอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ดังนั้นเรื่องของการจัดหน่วยเลือกตั้งก็ต้องให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ทาง กกต. กำหนดในเรื่องของนิวนอร์มัล ทั้งนี้ ตนขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ออกมาใช้สิทธิอย่างพร้อมเพรียงกันจนถึงเวลา 17.00 น. เพราะว่าการใช้สิทธิของท่านเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการที่จะให้คนเข้ามาบริหารท้องถิ่น ว่าต้องการบุคคลประเภทใดที่จะทำงานให้พี่น้องประชาชน

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *