ประชุมกลุ่มย่อย “ไทยแลนด์ริเวียร่า” เชื่อมแหล่งท่องเที่ยวสามสมุทร ปชช. แนะสร้างสะพานข้ามท่าจีนเพิ่ม

กรมทางหลวงชนบท-บริษัทที่ปรึกษา จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ หรือ ไทยแลนด์ริเวียร่า ณ เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร นำเสนอแนวเส้นทางเบื้องต้น พร้อมพิจารณาโครงการช่วงข้ามแม่น้ำท่าจีน และแนวเส้นทางเลือกก่อสร้างเพิ่มเติม ช่วงกระซ้าขาว-คลองเมนต์

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 30 พ.ย. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายณภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera) ช่วงจังหวัดสมุทรปราการ – จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายแก่นวิทย์ วงศ์ชูศิริ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร นายสรวิชญ์ แซ่ลิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรก, นายรังสรรค์ เจียระไน นายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน รวมถึงผู้แทนบริษัทที่ปรึกษา และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุม

นายณภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร กล่าวว่า ตามที่กรมทางหลวงชนบทมีแผนที่จะพัฒนาถนนเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทยด้านทิศตะวันตกของปากแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเชื่อมต่อแนวเส้นทางการท่องเที่ยวนั้น ซึ่งในการพัฒนาโครงการดังกล่าวจำเป็นต้องให้องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนได้รับทราบข้อมูลของโครงการ จึงมีการจัดประชุมขึ้นในครั้งนี้ เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษาในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะแนวทางเลือกในการพิจารณารูปแบบของโครงการ และผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบและเข้าใจข้อมูลโครงการ ตลอดจนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ เพื่อให้การพัฒนาโครงการเกิดประโยชน์ต่อพื้นที่มากที่สุด เพื่อที่ประชาชนจะได้เข้ามามีส่วนร่วมต่อการพัฒนาโครงการได้อย่างเต็มที่ และเพื่อให้กรมทางหลวงชนบทและผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบนำไปใช้ประกอบการศึกษาโครงการอย่างเหมาะสม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางเลือกในการพัฒนาโครงการฯ โดยได้นำเสนอแนวเส้นทางและแนวทางเลือกของโครงการ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจาก ทล.3243 (ถนนเลียบคลองสรรพสามิต) บริเวณ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ จนถึงจุดสิ้นสุดโครงการโดยเชื่อมต่อกับทางหลวงชนบท สส.2021 (ถนนคลองโคน-ชะอำ) บริเวณ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม ระยะทางประมาณ 88 กม. โดยเป็นรูปแบบของถนนเพื่อการท่องเที่ยว ขนาด 2 ช่องจราจร กว้างช่องจราจรละ 3.00-3.50 ม. พร้อมไหล่ทางข้างละ 1.00-2.50 ม. รวมความกว้างคันทาง 9.00-12.00 ม. รวมถึงปรับปรุงทางแยก ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร หรือวงเวียนเพิ่มความปลอดภัย และสิ่งอำนวยความสะดวกตามเส้นทาง ไม่ว่าจะเป็น ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จุดชมทิวทัศน์ ศูนย์จำหน่ายสินค้าพื้นถิ่น จุดพักรถ ศาลาริมทาง ฯลฯ

ซึ่งในส่วนของพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ได้มีการพิจารณาแนวทางเลือกของโครงการช่วงข้ามแม่น้ำท่าจีน โดยมีให้เลือก 3 แนวทาง ได้แก่ ทางเลือกที่ 1 จากวงเวียนโค้งยายขาว วิ่งไปตามถนนเส้นสหกรณ์ (ทล.3423) ข้ามสะพานมหาชัย ถึงทางแยกถนนเอกชัยจึงเลี้ยวซ้าย ซ้อนทับกับถนนเอกชัย (ทล.3242) ไปบรรจบกับถนนพระราม 2 (ทล.35) ข้ามสะพานแม่น้ำท่าจีน ก่อนจะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสายสาครบุรี ข้ามสะพานสาครบุรี จนถึงแยกตัดกับถนนเส้นกระซ้าขาว (ทางหลวงชนบท สค.2020) แล้วเลี้ยวขวา รวมระยะทาง 13.90 กม. ซึ่งไม่มีการเวนคืนที่ดิน

ส่วนทางเลือกที่ 2 จากวงเวียนโค้งยายขาว ไปตามถนนเส้นวัดกำพร้า (ทางหลวงชนบท สค.4017) เลี้ยวซ้ายบริเวณด้านหน้าแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร ผ่านพื้นที่ด้านหลังโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม จากนั้นแนวโครงการจะตัดข้ามถนนธรรมคุณากร และต่อเนื่องกับสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน ข้ามผ่านถนนบางหญ้าแพรก ถนนวัดบางหญ้าแพรก-นาเกลือมณีรัตน์ และจะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเส้นกระซ้าขาว รวมระยะทาง 8.10 กม.

และทางเลือกที่ 3 จากวงเวียนโค้งยายขาว ตัดถนนเส้นใหม่ลงทางด้านทิศใต้ ข้ามคลองพิทยาลงกรณ์ จากนั้นจะมุ่งหน้าไปยังทิศตะวันตก ขนานไปกับแนวคลองจนต่อเนื่องกับสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน ข้ามผ่านถนนบางหญ้าแพรก แล้วไปบรรจบกับถนนเส้นกระซ้าขาว รวมระยะทาง 5.33 กม. โดยทางเลือกที่ 2 และ 3 จะมีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนแห่งใหม่ และจะมีการตัดถนนเพื่อเชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันออก-ตะวันตก โดยความคิดเห็นในที่ประชุมส่วนใหญ่ต้องการทางเลือกที่ 2

นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้มีการพิจารณาแนวเส้นทางเลือกก่อสร้างเพิ่มเติม เพื่อเชื่อมระหว่างถนนเส้นกระซ้าขาว (ทางหลวงชนบท สค.2020) ต.บางกระเจ้า และถนนเลียบคลองเมนต์ ต.นาโคก โดยทางเลือกที่ 1 ตัดถนนเส้นใหม่มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตัดผ่านถนนท้องถิ่นและถนนเส้นชายทะเลกาหลง (ทางหลวงชนบท สค.2028) ไปบรรจบกับถนนเลียบคลองเมนต์ รวมระยะทาง 12.35 กม.

ส่วนทางเลือกที่ 2 จากจุดสิ้นสุดของแนวเส้นทางหลัก ช่วงที่ 2 บนถนนเส้นกระซ้าขาว-เส้นชายทะเลบางกระเจ้า จากนั้นแนวเส้นทางจะเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตัดผ่านถนนท้องถิ่น และถนนเส้นชายทะเลกาหลง ไปบรรจบกับถนนเลียบคลองเมนต์ รวมระยะทาง 15.22 กม.

และทางเลือกที่ 3 ตั้งแต่ถนนเส้นกระซ้าขาว บริเวณหัวโค้งหลังโรงเรียนวัดกระซ้าขาว แนวเส้นทางมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ซ้อนทับกับแนวถนนท้องถิ่นเดิม (ทางไปชายทะเลบ้านบ่อ) ไปบรรจบกับถนนเส้นชายทะเลกาหลง ซ้อนทับกับถนนดังกล่าวขึ้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปบรรจบกับถนนเลียบคลองเมนต์ รวมระยะทาง 15.40 กม.

ทั้งนี้ สามารถติดตามความก้าวหน้าของโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.thailandriviera-3samut.com เพจเฟซบุ๊ก “Riviera Samsamut” ไลน์ @642tkagl และอีเมล thailandriviera3samut@gmail.com

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *