ส.ส.จอมขวัญ หารือประธานสภาฯ ปรับปรุงถนน 2 สาย พื้นที่ 4 ตำบล แก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก

“จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ” ส.ส. สมุทรสาคร เขต 3 หารือประธานสภาฯ ปรับปรุงถนนหลักสาม-บางโทรัด และถนน สค. 3010 ช่วงหมู่ 1 ต.หนองสองห้อง แก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากช่วงฝนตก-น้ำทะเลหนุน

วันนี้ (1 ธ.ค.) เวลา 10.00 น. ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานการประชุม น.ส.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ส.ส.สมุทรสาคร เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า ขอนำปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลหลักสาม ยกกระบัตร บางโทรัด และหนองสองห้อง จ.สมุทรสาคร มาหารือต่อประธานสภาฯ 2 เรื่อง ซึ่งเป็นความต้องการและข้อเสนอของพี่น้องประชาชน

เรื่องที่หนึ่ง ขอให้กรมทางหลวงพิจารณาแก้ไขปรับปรุงถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3274 ตอนหลักสาม – บางโทรัด ระยะทาง 6,178 เมตร โดยยกระดับคันทางในส่วนที่น้ำล้นขึ้นท่วมผิวทางในช่วง กม.5+272 ถึง กม.6+178 พร้อมทั้งปรับระดับผิวทางที่เกิดความเสียหายทรุดตัวเป็นแอ่ง ระหว่าง กม.0+000 ถึง กม.5+272

เรื่องที่สอง ขอให้กรมทางหลวงชนบท ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมระบบท่อระบายน้ำ ถนนสาย สค.3010 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 375 – บ้านโคกวัด (ตอนสมุทรสาคร) บริเวณหมู่ 1 ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว ช่วง กม.7+200 ถึง กม.9+000 ระยะทาง 1,800 เมตร

น.ส.จอมขวัญ กล่าวทิ้งท้ายว่า ถนนทั้งสองสายนี้ เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในช่วงฝนตกและน้ำทะเลหนุน ประชาชนก็จะเดือดร้อนมาก จึงขอเรียนผ่านประธานสภาฯ ไปยังกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ได้โปรดพิจารณาดำเนินการแก้ไขให้ตามที่ประชาชนร้องขอด้วย

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *