สมุทรสาครเชิญเที่ยวงาน “เกลือศิลป์ สร้างสรรค์” ริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อฯ ถึง 5 ธ.ค. นี้

อำเภอเมืองสมุทรสาคร จัดงาน “เกลือศิลป์ สร้างสรรค์” ช่วยเหลือเกษตรกรนาเกลือ กระตุ้นเศรษฐกิจ พบกับสินค้าผลิตภัณฑ์จากเกลือทะเล งานศิลปะ งานฝีมือ อาหารทะเล และสินค้า OTOP รวมถึงการแสดงดนตรีและกิจกรรมเวิร์คช้อปงานศิลปะ 3-5 ธ.ค. 64 ณ ริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 3 ธ.ค. 64 ที่ลานริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงาน “เกลือศิลป์ สร้างสรรค์” โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร สมาชิกวุฒิสภา นายก อบจ.สมุทรสาคร นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมงาน โดยในพิธีเปิดมีกิจกรรมการเดินแฟชั่นโชว์ผ้าที่สร้างสรรค์ด้วยเทคนิคจากเกลือทะเล การโชว์เพ้นท์ภาพจากศิลปินประกอบบทเพลงซิมโฟนีจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายา และพิธีมอบรางวัลชนะเลิศการประกวดวงดนตรีเยาวชน การประกวดวาดภาพนักเรียนในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร และการประกวดการแข่งขันการทำอาหารโดยใช้วัตถุดิบจากเกลือทะเล

นายณภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา โดยจังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดที่พบการติดเชื้อเป็นลำดับต้น ๆ ของประเทศ ต้องใช้มาตรการที่เข้มข้นเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด รวมทั้งการปิดเมือง ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดฯ หยุดชะงัก หนึ่งในนั้นคือเกษตรผู้ทำนาเกลือที่ได้รับผลกระทบจากราคาเกลือตกต่ำ เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมสายการผลิตที่ใช้เกลือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งจังหวัดสมุทรสาคร ถือเป็นจังหวัดที่มีเกษตรกรผู้ทำนาเกลือมากที่สุดเป็นลำดับต้นของประเทศ มีเกษตรกรมากกว่า 293 ราย มีพื้นที่ทำนาเกลือกว่า 17,921 ไร่

ทางอำเภอเมืองสมุทรสาคร เล็งเห็นความเดือนร้อนของเกษตรกรผู้ทำนาเกลือ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จึงได้จัด “โครงการเกลือศิลป์ สร้างสรรค์” ขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในการแปรรูปสินค้าจากเกลือจากทะเลให้มีมูลค่าเพิ่ม กระตุ้นเศรษฐกิจในด้านการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนและด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด และเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชน ได้มีเวทีสาธารณะในการแสดงความสามารถต่าง ๆ โดยได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนในการจัดงาน ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากเกลือทะเล งานศิลปะ งานฝีมือ อาหารทะเล และสินค้า OTOP รวมถึงการแสดงดนตรี การแสดงโขนรามเกียรติ์ และการทำเวิร์คช้อปงานศิลปะจากเกลือทะเล

งาน “เกลือศิลป์ สร้างสรรค์” จะมีไปจนถึงวันที่ 5 ธ.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *