เสธ.ทร. ลงพื้นที่สมุทรสาคร ติดตามยกระดับการปฏิบัติงาน ศรชล. แก้ไขประมงผิด กม.-ค้ามนุษย์

เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะเลขาธิการ ศรชล. ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการตามนโยบายการยกระดับการปฏิบัติงานแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย-การปราบปรามการค้ามนุษย์ ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร

วันนี้ (5 ม.ค.) เวลา 09.30 น. พล.ร.อ.เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์ เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะเลขาธิการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล หรือ ศรชล. ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินการตามนโยบายการยกระดับการปฏิบัติงานของ ศรชล. ในการแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) และการปราบปรามการค้ามนุษย์ ในจังหวัดสมุทรสาคร ตามนโยบายของรัฐบาลฯ โดยร่วมหารือกับ นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะผู้อำนวยการ ศรชล. จังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงผู้แทนกรมเจ้าท่า กรมประมง กรมศุลกากร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองบังคับการตำรวจน้ำ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร 

จากนั้น พล.ร.อ.เถลิงศักดิ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่สำนักงานสะพานปลาสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร เพื่อตรวจเยี่ยมการทำงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง (ศูนย์ PIPO) โดยมีนายกำจร มงคลตรีลักษณ์ ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย นายมงคล มงคลตรีลักษณ์ นายกสมาคมการประมงสมุทรสาคร พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ และผู้ประกอบการด้านประมง ร่วมต้อนรับพร้อมให้ข้อมูล

สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ มีการติดตามการดำเนินการตามนโยบายการปฏิบัติงานของ ศรชล. ประจำปี 65 ที่สำคัญ และเน้นย้ำให้ดำรงความต่อเนื่องในการกำกับดูแลหน่วยงานที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและการแก้ไขการทำการประมงผิดกฎหมาย รวมถึงการปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อยกระดับการรายงานสถานการณ์ด้านการค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯในส่วนของประเทศไทย จากปีที่ผ่านมาให้ปรับระดับขึ้นจากระดับบัญชี 2 กลุ่มประเทศเฝ้าระวัง (TIER 2 WATCH LIST) ต่อไป

โดยทางรัฐบาลได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการต่อต้านการค้ามนุษย์ ซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติ นอกจากนี้จะมี ตัวแทนมูลนิธิความยุติธรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Justice Foundation: EJF) ซึ่งเป็นองค์กรเอกชน (NGO) โดยมีพันธกิจหลัก คือ การรักษาสิ่งแวดล้อมและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะประเด็นการละเมิดสิทธิแรงงาน การค้ามนุษย์ การทำลายสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรม ตลอดจนการต่อต้านการทำประมง IUU ร่วมสังเกตการณ์การติดตามการดำเนินการตามนโยบายของ ศรชล. ในครั้งนี้ด้วย

สำหรับ ศรชล.จังหวัดสมุทรสาคร ได้ปฏิบัติงานตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครในการปฏิบัติงาน โดยในปีที่ผ่านมา ได้ดำเนินการงานสำคัญ ดังนี้ 1. การบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ ศรชล. ในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดกฎหมายภาคประมงทะเล และการปราบปรามการค้ามนุษย์, 2. การบริหารจัดการในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระลอกที่ 2 จนถึงปัจจุบัน, 3. การอำนวยการและประสานงานในการตั้งจุดสกัดคัดกรองทางน้ำตามสั่งการของ ศบค., 4. การอำนวยการและประสานงานในโครงการรับซื้ออาหารทะเลจากกิจการภาคประมงทะเลจังหวัดสมุทรสาคร ของ ศรชล.

ทั้งนี้ ศรชล. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตรวจสอบ และเฝ้าระวัง การประมงพาณิชย์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อประกันความยั่งยืนของทะเล และการคุ้มครองแรงงานประมงตามแนวทางของสหประชาชาติต่อไป รวมทั้งพร้อมให้บริการ และช่วยเหลือประชาชนในภาคทะเล โดยสามารถติดต่อได้ทางช่องทางสายด่วน 1696 ตลอด 24 ชั่วโมง

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *