สมาคมผู้สื่อข่าวฯ ร่วมอวยพรปีใหม่ 65 พ่อเมืองสมุทรสาคร และหลายภาคส่วน

นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรสาคร นำคณะสื่อมวลชน ร่วมอวยพรปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รวมถึง รองผู้ว่าฯ ส.ว. นายก อบจ.สมุทรสาคร และหัวหน้าส่วนราชการ

เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 65 นายณัฐวุฒิ เอกจิโรภาส นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรสาคร นำคณะกรรมการสมาคมฯ และสมาชิก ร่วมอวยพรปีใหม่ 65 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องปฏิบัติราชการ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงเข้าพบและร่วมอวยพร นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ และนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ อดีตนายก อบจ.สมุทรสาคร นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร และนางสายเพชร จังกาจิตต์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร อีกด้วย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงทุกภาคส่วนที่กล่าวมาข้างต้น ต่างอวยพรให้สื่อมวลชนใน จ.สมุทรสาคร ทุกคนมีความสุข มีสุขภาพพลานมัยที่แข็งแรง และขอให้ช่วยกันทำงานเพื่อจังหวัดฯ ต่อไป

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *