โควิดสมุทรสาครวันนี้คงตัว 105 ราย คกก.โรคติดต่อฯ สั่งฟื้นศูนย์พักคอยฯ ให้โรงงานคง FAI ไว้

สถานการณ์โควิด-19 จ.สมุทรสาคร แนวโน้มคงตัว ยอด 105 ราย ด้านคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ให้ฟื้นศูนย์พักคอยคนสาครทั้ง 3 อำเภอ ตามโรงงานให้คง FAI ไว้ ส่วน “โอมิครอน” มีผู้ป่วย 14 ราย อาการไม่รุนแรง รอผลยืนยันอีก 27 ราย   

วันนี้ (12 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จ.สมุทรสาคร พบจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันแนวโน้มคงตัว จากข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 11 ม.ค. 2565 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ด้วยตัวเลขหลักร้อยติดต่อกันเป็นวันที่ 4 จำนวน 105 ราย โดยพบจากตรวจหาเชื้อในโรงพยาบาล 105 ราย จำแนกเป็นคนในจังหวัด 66 ราย (คนไทย 60 ราย, ต่างด้าว 6 ราย) และคนนอกจังหวัด 39 ราย (คนไทย 39 ราย) ด้านผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดรวม 113,366 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 111,401 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 793 ราย และไม่มีผู้เสียชีวิตรายวัน สะสมอยู่ที่ 1,172 ราย

ขณะที่วานนี้ (11 ม.ค.) ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีการพิจารณาเรื่องของการขอความร่วมมือโรงงานหรือสถานประกอบการ ให้ยังคงไว้ซึ่งโรงพยาบาลสนาม FAI (Factory Accommodation Isolation) ที่ปัจจุบันยังมีสถานประกอบการที่ไม่แจ้งยกเลิกอยู่อีกกว่า 1,300 แห่ง อีกทั้งยังได้มีการตรวจหาเชื้อในสถานประกอบการหรือโรงงาน สำหรับแรงงานที่เดินทางกลับบ้าน และเดินทางออกนอกพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ก่อนเข้าทำงานด้วยชุดตรวจ ATK จำนวน 311 แห่ง จำนวนผู้เข้ารับการตรวจทั้งสิ้น 32,075 คน พบผู้ติดเชื้อเพียงแค่ 8 รายเท่านั้น โดยได้เข้ารับการกักตัวตามมาตรการด้านสาธารณสุขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ขณะเดียวกัน ทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ได้รายงานเรื่องผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนของ จ.สมุทรสาคร ณ วันที่ 11 ม.ค. 65 มีจำนวนผู้ป่วยยืนยันอยู่ที่ 14 ราย และยังคงรอผลยืนยันจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อีก 27 ราย ซึ่งผู้ป่วยแต่ละรายยังคงมีอาการไม่รุนแรง ส่วนผู้ป่วยภาวะอาการขั้นวิกฤตหรือกลุ่มสีแดง ที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ คงเหลือเพียง 2 รายเท่านั้น เป็นผู้ป่วยรายเดิมตั้งแต่เดือน ธ.ค. ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังได้มีการพิจารณาจัดตั้งศูนย์พักคอยคนสาครใน 3 อำเภอของ จ.สมุทรสาคร อย่างน้อยอำเภอละ 1 แห่ง ซึ่งก็ได้ข้อสรุปคือ อ.เมืองสมุทรสาคร จัดตั้งที่วัฒนาแฟคตอรี่ จำนวน 1,000 เตียง โดยอยู่ระหว่างการปรับปรุงทั้งห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ และห้องพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อกลุ่มคนไทย และวัดช่องลม จำนวน 270 เตียง หรือวัดโกรกกราก จำนวน 200 เตียง เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อกลุ่มแรงงานต่างด้าว ซึ่งยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมว่าจะใช้สถานที่ใด

ขณะที่ อ.กระทุ่มแบน ใช้พื้นที่สถานปฏิบัติธรรมบ้านคลองสะพานดำ จำนวน 150 เตียง และอาคารสนามกีฬาคลังทอง เทศบาลนครอ้อมน้อย จำนวน 300 เตียง ส่วน อ.บ้านแพ้ว ใช้พื้นที่มูลนิธิเม่งชวงเชี่ยงตั้ว จำนวน 200 เตียง และสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้วอีก 400 เตียง พร้อมกันนี้ยังมีโรงพยาบาลสนามสีเหลือง 2 แห่งที่ยังคงไว้ตามเดิม คือ โรงพยาบาลสนามทองอุไร จำนวน 200 เตียง และโรงพยาบาลสนามเหลืองปรีดียาธร จำนวน 200 เตียง 

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *