เจ้าอาวาสวัดโกรกกราก ยืนยัน จัดงานปิดทองหลวงพ่อปู่เหมือนเดิม เชิญศิษยานุศิษย์ร่วมทำนุบำรุงศาสนา

เจ้าอาวาสวัดโกรกกราก ยืนยันจัดงานปิดทองหลวงพ่อปู่เหมือนเดิม เพิ่มเติมมาตรการป้องกันโควิด-19 ปีนี้ระงับมหรสพ-เครื่องเล่นไว้ก่อน เชิญชวนชวนศิษยานุศิษย์หลวงพ่อปู่-หลวงปู่กรับ มาร่วมงานบุญทำนุบำรุงศาสนา

วันนี้ (12 ม.ค.) พระครูวิสุทธิ์สิทธิคุณ เจ้าคณะตำบลโกรกกราก และเจ้าอาวาสวัดโกรกกราก เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวถึงความพร้อมของการจัดงานประจำปี ปิดทองหลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 14-23 ม.ค. 65 หลังจากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ให้ทางวัดสามารถจัดงานได้ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่า ปีนี้ทางวัดจะมีการจัดงานปิดทององค์หลวงพ่อปู่ ซึ่งเป็นงานประจำปีของวัดโกรกกรากอย่างเช่นในอดีตที่ผ่านมาอย่างแน่นอน หลังจากที่ไม่ได้จัดมา 2 ปีแล้ว เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

แต่การจัดงานอาจจะไม่เต็มรูปแบบ ไม่สมบูรณ์ดังเช่นที่เคย ๆ จัดมา เพราะในปีนี้จะคงไว้เพียงแค่การปิดทองหลวงพ่อปู่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของทางวัด กับร้านค้าเท่านั้น ส่วนพวกมหรสพกับเครื่องเล่น ความสนุกสนานรื่นเริงต่าง ๆ ต้องขอระงับไปก่อนตามคำสั่งของทางภาคราชการ เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ ก็ขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อปู่ หลวงปู่กรับ มาร่วมงานบุญปิดทองในงานประจำปีของวัดโกรกกราก ระหว่างวันที่ 14-23 ม.ค. 65 นี้  เพื่อร่วมกันทำนุบำรุงศาสนา และมีส่วนร่วมในการบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน รวมถึงสิ่งก่อสร้างสำคัญทางพระพุทธศาสนาของทางวัดให้คงอยู่สืบไป

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *