สรุป ‘7 วันอันตราย’ สงกรานต์ 2560 สมุทรสาครดับ 5 ราย

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ สมุทรสาคร สรุปผลการดำเนินงานตลอด 7 วัน เกิดอุบัติเหตุ 50 ครั้ง บาดเจ็บ 50 ราย เสียชีวิต 5 ราย

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 18 เม.ย. 2560 ที่ห้องประชุมท่าจีน (502) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 จังหวัดสมุทรสาคร ได้ประชุมสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมหารือ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ ได้สรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2560 รวม 7 วัน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร มีการตั้งจุดตรวจรวม 14 จุดตรวจ เกิดอุบัติเหตุ 50 ครั้ง บาดเจ็บ 50 คน เสียชีวิต 5 คน

อีกทั้งได้ยึดรถ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 46/2558 รวม 7 วัน รวมทั้งสิ้น 215 คัน ได้แก่ รถจักรยานยนต์ จำนวน 204 คัน รถยนต์ส่วนบุคคล จำนวน 11 คัน สำหรับยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ รถจักรยานยนต์ รองลงมาคือ รถกระบะ ส่วนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก ขับรถเร็วเกินกำหนด รองลงมาคือ ตัดหน้ากระชั้นชิด และเมาสุรา

ส่วนผลการดำเนินงานตามมาตรการหลัก 10 มาตรการ ได้เรียกตรวจยานพาหนะทั้งหมด 64,529 คัน พบการกระทำผิดและดำเนินคดี ดังนี้ ไม่สวมหมวกนิรภัย 799 ราย มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย 425 ราย เมาสุรา 210 ราย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 465 ราย ไม่มีใบขับขี่ 800 ราย ความเร็วเกินกำหนด 51 ราย ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ 408 ราย ขับรถย้อนศร 398 ราย แซงในที่คับขัน 44 ราย และใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ 44 ราย รวมดำเนินคดี 3,861 ราย

สำหรับถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด จะเกิดขึ้นบนถนนสายหลัก รองลงมาคือถนนสายรอง อีกทั้งพบว่า ช่วงทางตรงมีสถิติเกิดอุบัติเหตุสูงสุด รองลงมาคือทางโค้ง ในส่วนของช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ 16.01-20.00 น. รองลงมาคือ 08.01- 12.00 น. ช่วงอายุที่ประสบอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ 20-24 ปี รองลงมา 50 ปีขึ้นไป ส่วนอำเภอที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ อ.เมืองฯ รองลงมาคือ อ.กระทุ่มแบน และ อ.บ้านแพ้ว ตามลำดับ

สาครออนไลน์ โดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *