กรมทางหลวง ย้ำ! ปิดซ่อมสะพานกลับรถหน้าวิภาราม 16 มิ.ย. – 31 ส.ค. 65

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์การปิดซ่อมสะพานกลับรถ ถ.พระราม 2 กม.34 หน้า รพ.วิภาราม ตั้งแต่ 16 มิ.ย. – 31 ส.ค. 65

วันนี้ (14 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์การปิดซ่อมสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 35 หรือ ถ.พระราม 2 ที่ กม.34+000 (สะพานกลับรถหน้า รพ.วิภาราม) มีรูปแบบเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงยกระดับ ใช้กลับรถเข้ากรุงเทพมหานคร ทางรถกว้าง 6.00 – 8.00 เมตร ขอบทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ความยาว 407 เมตร มีตอม่อทั้งหมด 22 ตับ สะพานกลับรถดังกล่าวเปิดให้บริการผู้ใช้รถใช้ถนน รองรับปริมาณการจราจรทดแทนจุดกลับรถระดับล่าง มีอายุการใช้งานมานาน นอกจากนี้ จ.สมุทรสาคร มีสถานประกอบการอยู่ในพื้นที่สองข้างทาง และในนิคมอุตสาหกรรมหนาแน่น จึงมีปริมาณรถบรรทุกขนาดใหญ่ใช้สะพานกลับรถ เพื่อขนส่งสินค้าเป็นจำนวนมาก ทำให้โครงสร้างส่วนบน (พื้นสะพาน) ชำรุดเสียหายเพิ่มมากขึ้น

กรมทางหลวง โดย ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจความเสียหายพร้อมทั้งจัดทำแผนงานบำรุงรักษาสะพาน และได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี 65 เพื่อดำเนินการซ่อมแซมและบูรณะโครงสร้างสะพานที่ชำรุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับผู้ใช้เส้นทาง ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. – 31 ส.ค. 65 โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

1. งานทุบรื้อพื้นสะพานที่อยู่บนคานคอนกรีต I -Girder (Full Depth) พื้นที่อยู่บนคานคอนกรีตอัดแรงช่วงตอม่อตับที่ 11 – 12, 12 – 13 เปลี่ยนพื้นใหม่ จำนวน 2 ช่วง

2. งานสกัดพื้นที่เสียหายปานกลาง ส่วนที่อยู่บนโครงสร้างสะพานและส่วนที่อยู่บนคานคอนกรีตอัดแรง (Partial depth) บริเวณผิวบนตอม่อตับที่ 11 – 12 – 13 และบนพื้นส่วนของทางขึ้นหรือทางลง

ทั้งนี้ ระหว่างดำเนินการซ่อมแซมพื้นสะพาน สามารถใช้จุดกลับรถทดแทนได้ โดยรถไม่เกิน 6 ล้อ ใช้จุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลองขุดบ้านบ่อ ที่ กม.39+338  และรถตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป ใช้จุดกลับรถหน้าวัดเกตุมฯ ที่ กม.43+570 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายสาระ กันยาหลง นายช่างควบคุมงาน โทรศัพท์ 081-7141091, แขวงทางหลวงสมุทรสาคร โทรศัพท์ 02-420-1406, 02-420-6822-3 และสายด่วนกรมทางหลวง 1586

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *