สมุทรสาคร บูรณาการลุยตรวจแรงงานต่างด้าว ป้องกันค้ามนุษย์

สมุทรสาคร บูรณาการตรวจสถานประกอบกิจการ 2 แห่ง ในพื้นที่ ต.กาหลง ป้องกันการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์

วันนี้ (27 มิ.ย.) เวลา 09.00 น. ชุดตรวจเฉพาะกิจการป้องกันการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ ลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำในพื้นที่ ต.กาหลง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร โดยเป็นการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฯ สำนักงานแรงงานจังหวัดฯ สำนักงานจัดหางานจังหวัดฯ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตม.จว.สมุทรสาคร และ ภ.จว.สมุทรสาคร, กอ.รมน.จว.สมุทรสาคร, ศรชล.จว.สมุทรสาคร สำนักงาน พมจ.สมุทรสาคร และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ

ซึ่งชุดเฉพาะกิจฯ ได้เข้าตรวจสถานประกอบกิจการ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สถานประกอบกิจการผลิตลูกชิ้นแห่งหนึ่ง ตรวจพบแรงงานต่างด้าว จำนวน 30 คน เป็นชาย 20 คน หญิง 10 คน เบื้องต้นพบว่าแรงงานต่างด้าวเหล่านี้มีใบอนุญาตทำงานถูกต้องตามกฎหมาย มีเอกสารใบอนุญาตทำงาน หนังสือเดินทาง บัตรประสังคม และได้รับค่าจ้างและค่าล่วงเวลาเป็นไปตามกฎหมายกำหนด และสถานประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ ตรวจพบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาทำงานอยู่ จำนวน 18 คน เป็นชาย14 คน หญิง 4 คน ซึ่งมีการจ้างแรงงานถูกต้องตามกฎหมาย ไม่พบการค้ามนุษย์ และไม่พบการใช้แรงงานเด็ก

ทั้งนี้ การสุ่มตรวจสถานประกอบกิจการในครั้งนี้ เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงาน และเพื่อร่วมกันคุ้มครองแรงงานและลดความเสี่ยงให้กับแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งได้การบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมีความชัดเจนในการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการบังคับใช้แรงงาน การค้ามนุษย์ และป้องกันการแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย อีกด้วย

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *