ทน.อ้อมน้อย ติวเข้มความรู้สร้างทักษะป้องกันโรค แกนนำสุขภาพในพื้นที่

เทศบาลนครอ้อมน้อย เปิดการอบรมให้ความรู้สร้างทักษะในการสร้างเสริมป้องกันโรค ให้แก่แกนนำสุขภาพในพื้นที่ จำนวน 170 คน

นายบุญชู นิลถนอม นายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้สร้างทักษะในการสร้างเสริมป้องกันโรคให้แก่แกนนำสุขภาพ ประจำปี 65 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครอ้อมน้อย ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยมี อสม. ในพื้นที่ เข้าร่วมการอบรมจำนวน 170 คน

นายบุญชู นิลถนอม นายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย กล่าวว่า สำหรับการจัดโครงการดังกล่าว สืบเนื่องจากการสร้างสุขภาพ ถือเป็นกลยุทธ์ทางสุขภาพ ที่มีสุขภาพดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพของบุคคล ช่วยลดอัตราป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้ปัญหาสุขภาพของประชาชนมีความซับซ้อนมาก ดังนั้นการแก้ไขด้วยวิธีคิด วิธีการและองค์ความรู้เดิม บริโภคอาหารที่สุก สะอาด ปลอดภัย ไม่เป็นโรค คือ การให้ความรู้ที่กำลังได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ว่าจะช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคคลเกิดพฤติกรรมการส่งเสริมโภชนาการอาหาร การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การดูแลสุขภาพจิต และลด พฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ จะช่วยป้องกันโรคได้

ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคให้ถูกชนิด ปริมาณ และถูกเวลา ควรเลือกกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ ให้หลากหลายและพอเพียง งดอาหารหวาน มัน เค็ม ดูแลน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่พอเหมาะ ควบคู่ไปกับการออกกำลังกายสม่ำเสมอ ดังนั้นการที่แกนนำสุขภาพจะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ เพื่อขยายแนวร่วมการดำสู่ภาคประชาชนได้ จำเป็นจะต้องมีความรู้ มีทักษะ และการให้คำแนะนำที่ถูกต้องรวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดี ในเรื่องการสร้างสุขภาพอีกด้วย

นายบุญชู กล่าวอีกว่า สำหรับการอบรมครั้งนี้ ก็เพื่อต้องการให้แกนนำสุขภาพในตำบลอ้อมน้อย มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ตลอดจนเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่แกนนำสุขภาพเทศบาลนครอ้อมน้อย ให้มีศักยภาพในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคอีกด้วย

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *