ปปส. ภาค 7 มอบโล่บุคคล-องค์กร ที่มีผลงานยอดเยี่ยม ป้องกัน-แก้ไขปัญหายาเสพติด

สำนักงาน ปปส. ภาค 7 จัดพิธี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 65 มีผู้เข้ารับโล่ฯ 4 ราย และใบประกาศ 3 ราย

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 30 มิ.ย. 65 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 7 หรือ ปปส. ภาค 7 ณ ห้องปฏิบัติการ (War Room) ชั้น 2 สำนักงาน ปปส. ภาค 7 ต.บางโทรัด อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร โดยมี นายทัศน์พงษ์ วัฒนายากร ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส. ภาค 7 พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฯ รวมถึงผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร, กรมทหารสื่อสารที่ 1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน, ศรชล.จว.สมุทรสาคร, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี

โดยสำนักงาน ป.ป.ส. ได้กำหนดจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ พร้อมกับทางส่วนกลาง ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ ถ่ายทอดสดผ่านระบบ Live Streaming ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ส. ดินแดง และสำนักงาน ปปส.ภาค 1-9 ทั่วประเทศ โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงผลงานรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยการจัดทำ “ประมวลกฎหมายยาเสพติด” สร้างความสมดุลระหว่างการปราบปรามยาเสพติด การป้องกัน และการบำบัดรักษา ทำให้ประชาชนเข้าใจ-เข้าถึงง่าย ปฏิบัติตามได้ถูกต้อง และเจ้าหน้าที่มีเครื่องมือในการทำงาน และบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนผลการยึดอายัดทรัพย์สินในคดียาเสพติด ระหว่าง ต.ค. 64 – มิ.ย. 65 สามารถยึดทรัพย์ได้แล้ว 9,200 ล้านบาท รวมถึงตัดท่อน้ำเลี้ยงและสืบสาวเอาผิดรายใหญ่ เพื่อมุ่งทำลายเครือข่ายยาเสพติด ทั้งนี้ แนวทางใหม่ของรัฐบาล ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด คือให้ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย ควรได้รับการบำบัดรักษา ตามวิธีการทางสาธารณสุข รวมถึงการนำพืชเสพติดมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ สาธารณสุข และส่งเสริมเป็นพืชเศรษฐกิจ ตลอดจนผู้ค้ายาเสพติดถือเป็นอาชญากร จะต้องได้รับโทษตามพฤติการณ์การกระทำความผิด และเน้นมาตรการป้องกัน โดยเฉพาะป้องกัน “ผู้เสพรายใหม่”

หลังจากนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำนักงาน ปปส. ภาค 7 ก็ได้ดำเนินการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 ประกอบด้วย ด้านการส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้แก่ ผศ.จำนงค์ แรกพินิจ อธิบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม, ด้านการปราบปรามยาเสพติด ได้แก่ พ.ต.อ.สมชาย เบิกไพร ผู้กำกับการกลุ่มงานตรวจสอบคดี กองบังคับการกฎหมายและคดีตำรวจภูธรภาค 7, ด้านการป้องกันยาเสพติด ได้แก่ นายวุฒิชัย สวัสดี ครูชำนาญการ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษฏ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี และด้านการบำบัด ฟื้นฟู และพัฒนาผู้ติดยาเสพติด ได้แก่ นางลัดดาวัลย์ ธีรภาพชัยศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลบางเลน จ.นครปฐม

รวมถึงมอบใบประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประกอบด้วย พ.ต.อ.ธนเดช ตันติอาภา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี, พ.ต.ท.ชนาวิน สุริยะพรหม รองผู้กำกับการสืบสวน สภ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี และ น.ส.ราศี รุ่งมณี หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้กล่าวแสดงความชื่นชม และขอบคุณต่อผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ ซึ่งเป็นผลมาจากความมุ่งมั่น เสียสละ และอุทิศตนเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *