สมุทรสาครเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเกียรติ “กรมพระศรีสวางควัฒนฯ”

ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าจีน จัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ปี 2565

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ที่ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนวัดน้อยนางหงษ์ หมู่ 4 ต.ท่าจีน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร, ร.ต.ประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร, นายรังสรรค์ เจียระนัย นายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

ด้วยในวันที่ 4 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการดูแลทุกข์สุขของพสกนิกรชาวไทย รวมถึงสรรพชีวิตภายใต้ร่มพระบารมีให้ได้รับความผาสุกตราบจนทุกวันนี้ ซึ่งทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ ทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 นับเป็นพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล โดยปัจจุบันทรงโปรดให้ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ในระยะต่อไป ปี พ.ศ. 2564-2568

ปัจจุบันพบว่ามีจำนวนประชากรสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของอาศัยอยู่ตามชุมชน พื้นที่สาธารณะ วัด และโรงเรียนเป็นจำนวนมาก อันเกิดจากการแพร่พันธุ์ตามฤดูกาลจนเกิดความยากลำบากในการเลี้ยงดูให้อาหาร ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาสัตว์จรจัดในพื้นที่และโรคพิษสุนัขบ้าตามมา ในการนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เทศบาลตำบลท่าจีน จึงได้ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร จัดทำโครงการนี้ขึ้น  อันประกอบด้วย กิจกรรมผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของหรือด้อยโอกาส รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านโรคพิษสุนัขบ้าให้กับเจ้าของสัตว์และประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมให้การป้องกันควบคุมและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้าได้ตามประปณิธานฯ ต่อไป

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *