“สภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร” ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี นำรายได้สนับสนุนกิจกรรมของสภาฯ

สภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานของสภาฯ ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ได้ยอดเงิน 462,459 บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 65 เวลา 14.00 น. โดยมี นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร​ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายชัยพร ศิริพงษ์เวคิน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร, นายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร และเครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีถวายแด่ พระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ทั้งนี้ หลังการทอดผ้าป่าสามัคคี พระเทพสาครมุนี ได้มอบเงินยอดผ้าป่าจำนวน 462,459 บาท ให้สภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและประเทศชาติ ให้คงอยู่และรุ่งเรืองตลอดไป

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *