สมาคมการประมงสมุทรสาคร จัดพิธีสืบชะตาทะเลฯ ครั้งที่ 11 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ไหว้ฮ้อเฮียตี๋

ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ประธานพิธีสืบชะตาทะเลอ่าวไทยตอนบนที่สมุทรสาคร ครั้งที่ 11 จัดโดยสมาคมการประมงสมุทรสาคร ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ทำบุญถวายภัตตาหารเพล ไหว้ฮ้อเฮียตี๋ วิญญาณบรรพบุรุษในทะเล ตามความเชื่อชาวประมง

วันนี้ (4 ส.ค.) เวลา 09.30 น. ที่อาคารเอนกประสงค์ (หลังคาโค้ง) ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีสืบชะตาทะเลอ่าวไทยตอนบนที่สมุทรสาคร ครั้งที่ 11 โดยมี นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร, นายมงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย, นายกำจร มงคลตรีลักษณ์ อดีตประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย, นายมงคล  มงคลตรีลักษณ์ นายกสมาคมการประมงสมุทรสาคร รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน คณะกรรมการสมาคมการประมงสมุทรสาคร และชาวประมงเข้าร่วมพิธี

นายมงคล  มงคลตรีลักษณ์ นายกสมาคมการประมงสมุทรสาคร เปิดเผยว่า อ่าวสมุทรสาคร หรืออ่าวมหาชัย มีพื้นที่ประมาณ 620,000 ไร่ ที่สร้างวิถีอาชีพประมงในอดีตขยายผลให้เกิดความมั่นคงมาถึงปัจจุบัน ในด้านความเชื่อ อันเป็นที่มาของการไหว้ ฮ้อเฮียตี๋ คือ พี่น้องร่วมสาบานของคนจีนลงเรือลำเดียวกันแสวงที่ทำกินอยู่อาศัย คนใดคนหนึ่งเสียชีวิตในเรือ ไม่มีที่ฝังหรือเผาต้องทิ้งศพลงทะเล กลายเป็นผีไม่มีญาติที่น่าสงสาร พี่น้องที่มีชีวิตอยู่รำลึกถึงนำเครื่องเช่นไหว้สังเวยให้วิญญาณอยู่ในภพภูมิที่มีความสุข และเชื่อกันว่าวิญญาณเหล่านั้นคอยเกื้อหนุนให้เกิดมรรคผลในการประกอบอาชีพ จึงทำพิธีเช่นไหว้ในทุกครัวเรือนของชาวประมงมาตั้งแต่บรรพบุรุษ

สมาคมการประมงสมุทรสาคร และสมาชิกชาวประมง จึงร่วมกันจัดทำโครงการ “สืบชะตาทะเลอ่าวไทยตอนบนที่สมุทรสาคร” อันมีกิจกรรมดำเนินการ ทั้งพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าพ่อหลักเมืองฯ และไหว้ฮ้อเฮียตี๋ รวมถึงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และนำเรือเก่าไปจมเป็นปะการังเทียม เพิ่มแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้ำ ในการนี้ สมาคมฯ ได้รับการอนุเคราะห์จากหลายภาคส่วน เช่น เทศบาลนครสมุทรสาคร, ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร, สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสาคร, สำนักทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8, ครอบครัวแสงสุขเอี่ยม, บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด, บริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ตลอดจนครอบครัวชาวประมง แพปลา และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *