‘ทางหลวงสมุทรสาคร’ เปิดรับฟังความเห็นปรับปรุงเพิ่มช่องจราจร ถ.พระราม 2

แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 ระยะทาง 6.84 กม. เริ่มก่อสร้างปี 2561

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2560 ที่ห้องประชุมโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ต.คอกกระบือ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน การก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 (ถ.พระราม 2) ตอน แยกต่างระดับบางขุนเทียน – เอกชัย (ตอน 2 – 3)

โดยมีนายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง, สำนักงานทางหลวงที่ 13, แขวงทางหลวงสมุทรสาคร, ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

นายกิตติ ทรัพย์ประสม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร กล่าวว่า กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 จะดำเนินการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 ตอน แยกต่างระดับบางขุนเทียน – เอกชัย ตอน 2 – 3 (กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กรุงเทพฯ ปริมณฑล และเมืองหลัก) ซึ่งพื้นที่ก่อสร้างอยู่ในความควบคุมของแขวงทางหลวงสมุทรสาคร เริ่มตั้งแต่ กม.14+660 (ช่วงรอยต่อระหว่าง กทม. กับ จ.สมุทรสาคร) ถึง กม.21+500 (ทางแยกต่างระดับเอกชัย บริเวณมหาชัยเมืองใหม่) ระยะทาง 6.84 กม.

โครงการดังกล่าว เป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินให้สมบูรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวง และเป็นการแก้ไขปัญหาจราจร ปรับปรุงทางเดิมที่ชำรุด เพื่อให้การเดินทางและการขนส่งสินค้าได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย รองรับปริมาณการจราจรจากทางพิเศษบางขุนเทียน – พระราม 3 สู่ทางหลวงหมายเลข 35 (ถ.พระราม 2)

อย่างไรก็ตามการก่อสร้างอาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้อาศัย ผู้ใช้เส้นทาง และผู้ประกอบการในพื้นที่ ดังนั้น แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จึงจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการก่อสร้างและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ เพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชน รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

สำหรับโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 ตอน แยกต่างระดับบางขุนเทียน – เอกชัย ตอน 2 – 3 จะเริ่มก่อสร้างในปี 2561 – 2563 ลักษณะโครงการเป็นการขยายช่องจราจรทางหลักจาก 3 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร และขยายทางคู่ขนาน จาก 2 ช่องจราจร เป็น 3 ช่องจราจร

ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ สะพานกลับรถ พร้อมปรับปรุงระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และปรับปรุงทางเข้า – ออก เพื่อให้สอดคล้องกับสะพานกลับรถที่ก่อสร้างเพิ่มเติม เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน

เมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะช่วยเสริมประสิทธิภาพของทางหลวงหมายเลข 35 ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้านทิศตะวันตก รองรับการขยายตัวของเมืองสมุทรสาคร และทำให้การเดินทางสู่ภาคใต้มีความสะดวกรวดเร็ว ช่วยลดต้นทุนด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ

สาครออนไลน์ โดย กองบรรณาธิการ

2 Replies to “‘ทางหลวงสมุทรสาคร’ เปิดรับฟังความเห็นปรับปรุงเพิ่มช่องจราจร ถ.พระราม 2”

  1. ในระยะสั้นเห็นด้วยครับที่จะขยายทางเพิ่มขึ้นทั้งทางหลักและทางงคู่ขนานนแต่ทั้งนี้จะแก้ปัญาจราจรให้ได้ผลดีมากขึ้นได้นั้นคือการกวดขันวินัยในการขับรถเช่นรถช้าแต่ขับขวา รถบรรทุกไม่ขับชิดซ้ายเป็นต้น

  2. เปิดเส้นทาง ถนนสหกรณ์-บางขุนเทียน เป็นทางสาธารณะให้บรรทุกขนส่ง วิ่งเพื่อลดปริมาณรถบรรทุกบนพระราม 2
    จัดถนนเอกชัย บางบอนให้ ไหล เร็วที่สุด ลดไฟแดง มีกลับรถน้อยสุด และ ใช้ทางตัดออกเพิ่มเส้นออกกาญจนา ทางพิเศษ ให้เร็วขึ้น เพราะ ช่วงเช้าและเย็น ตลอดทั้งวัน เหมือนรถจอดข้างทาง แม่ค้า ตั้ง เสียเลนส์จราจร กีดขวาง ถ้าระบายรถ ตามทางโทได้ ทางพระราม 2 อาจปิด เหลือ2 ช่องยังทำความเร็วได้ดีกว่าถ้ามีบรรทุกมาวิ่ง ชม.เร่งด่วน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *