อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ร่วมปลูกสนประดิพัทธ์ 100 ต้น

อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ร่วมปลูกต้นสนประดิพัทธ์ 100 ต้น บริเวณศูนย์เครื่องจักรกล เพื่อดูดซับคาร์บอนฯ สนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันนี้ (31 พ.ค. 66) เวลา 09.00 น. นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรในสังกัด อบจ.สมุทรสาคร ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกันปลูกต้นสนประดิพัทธ์ จำนวน 100 ต้น ที่บริเวณสนามด้านหน้าศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.สมุทรสาคร ต.โคกขาม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร

สำหรับกิจกรรม “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโครงการที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และทรัพยากรต่าง ๆ ของประเทศไทย ซึ่ง อบจ.สมุทรสาคร ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการดังกล่าว และได้ให้ความสำคัญของการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว

โดย อบจ.สมุทรสาคร ได้เลือกปลูกต้นสนประดิพัทธ์ ด้วยสามารถเป็นกำแพงธรรมชาติป้องกันแรงลม ช่วยกักเก็บและดูดกลับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 บรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน อีกทั้งรากของต้นสนประดิพัทธ์ สามารถตรึงไนโตรเจน ช่วยเพิ่มธาตุอาหารและความชุ่มชื่นให้กับพื้นดินอีกด้วย จึงเป็นไม้ที่เหมาะสมที่จะปลูกในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร เนื่องจากทนต่อแดดและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ สามารถเจริญเติบโตได้ในพื้นที่ดินเค็มหรือพื้นที่ใกล้ทะเลได้ดี

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากร รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับวันต้นไม้ประจำปีของชาติและการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตลอดจนเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน และเพื่อสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *