พสกนิกรชาวสมุทรสาคร จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

เมื่อเวลา 19.19 น. วันที่ 3 มิถุนายน 2566 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง และนายอาวุธ วิเชียรฉาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกวุฒิสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ และภาคเอกชนร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

โดยผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานในพิธี ได้ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกล่าวถวายราชสดุดี และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล จบแล้วดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ร้องเพลงสดุดีจอมราชา และกล่าว “ทรงพระเจริญ” 3 ครั้ง เสร็จพิธี

นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้กล่าวถวายราชสดุดีฯ ความตอนหนึ่งว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการ ทั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปในการพระราชพิธีสำคัญต่าง ๆ และการทรงงานสนองและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลากหลายสาขา ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อการพัฒนาต่อยอด และอำนวยประโยชน์สุขแก่ราษฎร ด้วยพระราชวิริยอุตสาหะ และน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา นำมาซึ่งความผาสุกร่มเย็นของปวงประชาและความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรของประเทศชาติสืบไป

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *