ว่าที่ ส.ส. สมุทรสาคร พบ ส.ประมงฯ ผลักดันข้อเรียกร้อง 22 จว.ชายทะเล ลั่นแก้กฎหมายชงเข้า ครม.วาระแรก

ณัฐพงษ์ สุมโนธรรม ว่าที่ ส.ส. สมุทรสาคร เขต 1 เข้าหารือสมาคมการประมงสมุทรสาคร ผลักดันข้อเรียกร้องชาวประมงทั้ง 22 จังหวัด หากพรรคก้าวไกลได้เป็นรัฐบาล ทั้งแก้ไขกฎหมาย และปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หลังได้รับผลกระทบนานกว่า 8 ปี

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 7 มิ.ย. 66 ที่สมาคมการประมงสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายณัฐพงษ์ สุมโนธรรม ว่าที่ ส.ส. สมุทรสาคร เขต 1 พรรคก้าวไกล พร้อมคณะทำงาน ได้เข้าพบและร่วมหารือกับสมาคมการประมงสมุทรสาคร นำโดย นายกำจร มงคลตรีลักษณ์ อดีตประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และที่ปรึกษาสมาคมการประมงสมุทรสาคร นายมงคล มงคลตรีลักษณ์ นายกสมาคมการประมงสมุทรสาคร นายศาวงษ์ จุ้ยเจริญ และนายกมล ไกรวัตนุสสรณ์ อุปนายกสมาคมการประมงสมุทรสาคร และกรรมการสมาคมการประมง ในประเด็นข้อเรียกร้องของพี่น้องชาวประมงสมุทรสาคร และทั้ง 22 จังหวัดชายทะเล ที่ต้องการให้ทางพรรคก้าวไกลผลักดันเข้าสู่แนวทางการแก้ไขทันที หากได้เป็นรัฐบาล  

นายมงคล มงคลตรีลักษณ์ นายกสมาคมการประมงสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ในภาพรวมจากการประชุมร่วมกับสมาชิกสมาคมการประมงทั้ง 22 จังหวัด เรื่องที่ต้องการให้มีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน  คือ ขั้นตอนและร่างประกาศแก้ไขเบื้องต้น เกี่ยวกับกฎหมายประมงที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบอาชีพทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายกรมประมงกว่า 300 ฉบับ กับ แรงงานและเจ้าท่าอีกราว 100 ฉบับ รวมที่ต้องขอแก้ไขมีทั้งหมดกว่า 400 ฉบับ แต่จากการพิจารณากลั่นกรองแล้วมีที่ต้องขอแก้ไขเร่งด่วนก่อนมีอยู่เกือบ 150 ฉบับ ส่วนที่เหลือค่อยดำเนินการต่อไป

ซึ่งส่วนที่ต้องขอแก้ไขก่อนนั้น ก็จะเป็นในเรื่องของวิธีการปฏิบัติ หรือระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมากต่อชาวประมง นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 450 บาทต่อวัน ก็ต้องการให้มีแนวทางในการปรับแบบเป็นลำดับขั้นตอนค่อยเป็นค่อยไป ไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดผลกระทบอย่างหนักทั้งในภาคประมงและประมงต่อเนื่องหรืออุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลได้

แต่ในส่วนของภาคประมงนั้น ทุกวันนี้หากเปรียบเทียบสภาพการทำงาน กับ เวลาที่ต้องทำงานจริงแล้วนั้น ก็เป็นการจ้างแรงงานไม่ต่ำกว่าวันละ 450 บาทอยู่แล้ว เพราะนายจ้างต้องรับผิดชอบทั้งเรื่องของค่าแรง ค่าสวัสดิการขั้นพื้นฐาน ค่าอาหารฟรี และค่าที่พักฟรี ส่วนอีกเรื่องที่ต้องการให้รัฐบาลชุดใหม่ดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำคือ การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการออกบัตรหรือเอกสารรับรองการทำงานของแรงงานต่างด้าว เนื่องจากทุกวันนี้กว่าจะได้แรงงานประมงสักคนนั้น ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการเรื่องเอกสารตามขั้นตอนต่าง ๆ ไม่ต่ำกว่า 2 เดือน ส่งผลทำให้นายจ้างต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ระหว่างรอดำเนินการ ดังนั้นหากรัฐบาลสามารถช่วยนายจ้างลดขั้นตอนดังกล่าวได้ หรือทำให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ก็จะช่วยลดภาระที่นายจ้างต้องแบกรับได้มากขึ้น

นายมงคล กล่าวอีกว่า รัฐบาลชุดใหม่ที่กำลังจะมีการจัดตั้งขึ้นนั้น นับเป็นความหวังของชาวประมงทั้ง 22 จังหวัด ที่จะได้รัฐบาลที่เข้ามาแก้ไขปัญหาให้แก่พี่น้องชาวประมงอย่างจริงจัง และเป็นผลสัมฤทธิ์ตามข้อเรียกร้องฯ หลังจากที่ต้องทนรับผลกระทบมานานถึง 8 ปี

ขณะเดียวกันทางคณะกรรมการสมาคมการประมงสมุทรสาคร ก็ได้ชี้แจงถึงเรื่องอื่น ๆ ที่ต้องการให้นำเข้าสู่กระบวนการแก้ไขจากรัฐบาลชุดใหม่นี้ด้วย เช่น การควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมตั้งแต่บนบกจนถึงปลายน้ำ โดยเฉพาะปัญหาน้ำเสียที่ถูกปล่อยออกจากโรงงานแล้วไหลลงสู่แม่น้ำท่าจีน ทำให้สัตว์น้ำ สัตว์ทะเล โดยเฉพาะฟาร์มเลี้ยงหอยสองฝาชายฝั่งทะเล และสัตว์น้ำในแม่น้ำลำคลองตายลง, ปัญหาการรุกล้ำพื้นที่ป่าชายเลนที่เป็นเสมือนแหล่งกรองของเสียให้กับปากอ่าวสมุทรสาคร, ปัญหาปลาหมอสีคางดำ ที่พบการกระจายตัวอยู่ในแม่น้ำลำคลอง ส่งผลทำให้สัตว์น้ำตายหรือสูญหายไปเป็นจำนวนมาก,

การดูแลที่น้องชาวประมงทุกประเภท, การให้ความช่วยเหลือเยียวยาชาวประมงชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเน่าเสียจนทำให้สัตว์น้ำที่เลี้ยงไว้ตายลง, ปัญหาการจัดสรรที่ทำกินให้แก่ชาวประมงชายฝั่ง, ปัญหาการแย่งที่ทำกินของพี่น้องชาวประมงชายฝั่งจากคนต่างด้าวที่รัฐบาลอนุญาตให้ยื่นจดทะเบียนขอที่ทำกินได้ และการจัดหางบประมาณมารับซื้อเรือประมงที่ถูกอายัติคืน  เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวประมงที่ไม่สามารถออกทำกินได้ให้มีทุนสำรองไปทำมาหากินอาชีพอื่น เป็นต้น

ทางด้าน นายณัฐพงษ์ สุมโนธรรม ว่าที่ ส.ส.สมุทรสาคร เขต 1 กล่าวว่า สำหรับปัญหาประมงและในทุกปัญหานั้น ตนและพรรคก้าวไกลได้ตั้งใจที่ผลักดันสู่การแก้ไขอย่างเต็มที่ ตามนโยบายที่ได้เคยหาเสียงไว้ ในส่วนปัญหาประมงที่มีมาอย่างยาวนานกว่า 8 ปีนั้น ก็จะต้องผลักดันให้เกิดการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ พ.ร.ก.การประมง ปี 58 หรือประกาศกระทรวง-กฎกระทรวงต่าง ๆ ที่ทำให้อาชีพประมงทำงานได้อย่างยากลำบากนั้น หากพรรคก้าวไกลได้เป็นรัฐบาล ก็จะนำเข้าสู่มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ครั้งแรกเพื่อผลักดันร่างแก้ไข พ.ร.ก.การประมงฯ เข้าสู่สภาฯ แล้วนำไปสู่การแก้ไขโดยเร็วที่สุด ก็ขอให้พี่น้องชาวประมงทั้งใน จ.สมุทรสาคร และพี่น้องชาวประมงทั่วประเทศเชื่อมั่นว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นทางพรรคก้าวไกลจะต้องผลักดันให้ได้รับการแก้ไขอย่างแน่นอน

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *